3

Kokeilun oppi

-

Försökets teman

Försöket är skapat 06.03.2017

Kotikokki-toiminta

Apua tarvitsevat / toimintakykyrajoitteiset henkilöt voivat tilata kotiin kunnallisen kokin. Kokkina toimii työrajoitteinen ammattikokki apulaisen kanssa

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

- kotona asumisen tukeminen - erilaisen työn tarjoaminen työrajoitteisille henkilöille

Miten kokeilu toteutetaan?

Apua tarvitseva / toimintakykyrajoitteinen henkilö saa kotiinsa kunnallisen kokin, joka valmistaa ruokaa asiakkaalle / asiakkaan kanssa. Kokki on työrajoitteinen vakituinen työntekijä, jonka töissä selviytymistä tuetaan uudella palvelulla ja palvelulla tuetaan myös kotona asuvien ja apua tarvitsevien elämistä. Lisäksi yhdistykset ja mahdollisesti yritykset ovat palvelussa mukana. Yhdistysten kanssa neuvotellaan tänään pienten aputöiden,kuten sukan parsinta, joulukorttien kirjoittaminen ja seurustelun tekemisestä. Yrityksistä kaupat ovat toiminnassa mukana jo ostoskassipalvelun muodossa.

Lärdomar av försöket

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilun tavoitteet saavutettiin. Kokeilusta tehtiin asiakashaastattelut ja asiasta on valmistumassa YAMK-opinnäytetyö huhtikuun alussa. Näiden pohjalta voidaan sanoa, että kokeilu onnistui.

Vad har hänt under försökets gång?

07.03.2017

Palvelu osoittautui tarpeelliseksi, ja palvelun toteuttamiseen oli riittävästi ammattitaitoa ja asennetta.

Toiminnan kehittäminen jatkuu todennäköisesti Leaderhankkeessa. Päätöstä odotellessa jatkamme toimintaa pienen asiakasmaksun turvin.

Kommentarer
Logga in och kommentera med eget namn
Göm kommentarer