Kotkan-Haminan seudun työmatkayhteyksien kehittäminen Helsingin suuntaan | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Försökets teman

Liikenne

1073 visningar

Försöket är skapat 24.06.2019

Cursor Oy

Kotkan-Haminan seudun työmatkayhteyksien kehittäminen Helsingin suuntaan

Kokeillaan Kotkan-Haminan seudun ja Helsingin välisen työmatkayhteyksien kehittämisessä uusia liikennepalveluita http://www.cursor.fi/hubconnection https://www.cursor.fi/fi/businessbussilla-helsinkiin-kokeilu-164-2042018 https://www.cursor.fi/fi/kotkassa-kokeillaan-kimppataksikyytia-mussalosta-helsingin-pikavuorobussille

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kotkan-Haminan seudulta pendelöi satoja ihmisiä pääkaupunkiseudulle päivittäin. Iso osa pendelöijistä matkaavat väliä yksityisautoilla johtuen mm. ajankäyttöön tai reittehin liittyvistä syistä. Yksityisautoiluun perustuvassa pendelöinnissä on ekologisuuteen liittyviä haasteita, myös rasittavuutta. Yksi seudun erityispiirre on, että Kotkasta ja Haminasta linja-autoliikenne on junaa nopeampi yhteys Helsinkiin. Halutaan saada käytännön tietoa uusien potentiaalisten liikennepalveluiden toimivuudesta Kotkan-Haminan ja pääkaupunkiseudun välillä.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilemalla uusia linja-autoyhteyteen liittyviä liikennepalveluita, saadaan muodostettua malleja kestävien pendelöintiyhteyksien kehittämiseen. Kokeillaan uusia liikennepalveluita vuoden 2018 aikana, mm. matka-ajan työntekoon erityisen hyviä edellytyksiä omaavaa business-bussi-yhteyttä sekä matkaketjua kotoa asti. Kokeilut toteutetaan pääosin kevään 2018 aikana

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Cursor Oy yhteistyössä liikennepalveluita toteuttavien yritysten kanssa.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilut ovat osa laajempaa joustavaa työntekoa sekä kestäviä pääkaupunkiseutu-yhteyksiä kehittävää Kotka-Hamina-Kamppi hubconnection -hanketta, jonka kokonaisbudjetti on 69 290 eur. Hankkeen omarahoitus 50 % on Kotkan-Haminan seudun seutubudjetista sekä tuki 50 % AIKO-rahoituksena Kymenlaakson Liiton kautta.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Seudullisena kehittämisyhtiönä Cursor Oy:llä on tuntemusta seudun pendelöinnistä sekä alueen liikennetoimijoista.

Lärdomar av försöket

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Osittain - kokeilut toivat käytännön tietoa näistä potentiaalisista liikennepalveluista. Toisaalta käyttäjämäärät jäivät hyvin alhaisiksi, jolloin kokeilut eivät muodostaneet pohjaa jatkuvien palveluiden kehittämiselle.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Businessbussi-kokeilu (yhteistyössä Jyrkilä Oy) osoitti että kiinnostusta ajatukselle on, toisaalta käyttäjämäärä jäi hyvin pieneksi (yhteensä 12 matkustajaa viikon kokeilujaksolla, 1-3 matkustaja /kerta). Viikon kokeilujakso oli toki liian lyhyt, eli ihmiset eivät ehtineet huomata kokeilua vielä. Kimppataksi kaukoliikennepysäkille-kokeilu (yhteistyössä Kymenlaakson Taksi Oy ja Pohjolan Liikenne Oy) toi tietoa matkaketjun käytännön rakentamisesta. Kuukauden kestänyt kokeilu ei kerännyt käyttäjiä. Yksi oppi kokeilussa oli vuodenajan huomiointi - toukokuu ei ole otollisinta kokeilla uutta palvelua, jossa tavoitteena on saada yksityisautolla pendelöijiä kokeilemaan joukkoliikenteeseen perustuvaa työmatkayhteyttä.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Matkaketju-kokeilun oppeja hyödynnetään muissa vastaavissa kokeiluissa. Businessbussi-kokeilun laajempi toteutus vaatisi toteutukseen säännöllistä kaukoliikennettä ajavan liikennöitsijän, jolla olisi valmista asiakaskuntaa.