Kotokummi -hanke | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Försökets teman

Vapaaehtoistoiminta

482 visningar

Försöket är skapat 08.11.2017

Sirkka Suomi ja Teija Naakka, Jyränkölän Setlementti ry

Kotokummi -hanke

Kotoutuminen vaatii läsnäoloa ja monia epävirallisiakin keinoja auttaa maahanmuuttajaa omaksumaan uuden kulttuurin ja uuden kotimaan haasteet. Tarvitaan toista ihmistä, suomalaista. Vapaaehtoistoiminnan avulla tuetaan virallista kotouttamispolkua, joka yksinään ei riitä. Kotokummi toimii tukihenkilönä maahanmuuttajalle. Hän opastaa arjen tilanteissa, ohjaa tuntemaan aluetta ja sen tarjontaa. Kotokummi saa toimiakseen koulutuksen, joka koostuu vapaaehtoistyön periaatteista yleisellä tasolla, mutta erityisesti siinä perehdytään eri kulttuureista tulevien ihmisten kohtaamiseen ja kulttuurisensitiiviseen toimintatapaan. On myös tärkeä tukea vapaahtoista mm. konflikstitilanteissa ja saattaa vapaaehtoiset yhteisen pöydän ääreen jakamaan kokemaansa. Maahanmuuttajavapaaehtoistyö on erityistä herkkyyttä, osaamista ja asennoitumista vaativa vapaaehtoistyön muoto. Myös Heinolassa toimii runsaasti maahanmuuttajien parissa vapaaehtoistyötä tekeviä henkilöitä. Toiminta on organisoimatonta ja vapaamuotoista. Kokemuksesta voimme todeta, että vapaaehtoistyö organisoimattomana johtaa usein väärinkäsityksiin, konflikteihin ja väsymiseeen. Tarpeet ja tahto auttaa eivät aina kohtaa. Kielitaito voi olla ongelma tai se, ettei ymmärretä eri kulttuureita puolin tai toisin. Kotokummi -hankkeessa luodaan kehikko Heinolan alueen maahanmuuttajavapaaehtoistyölle. Tälle toiminnalle on suuri tarve, mutta resursseja ei siihen nyt ole. Kotokummi voi tehdä vapaaehtoistyötä myös pop up -tyyppisesti, esim. osallistumalla maahanmuuttajien kanssa toteutettaviin yhteisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Hän voi myös jakaa omaa osaamistaan vapaaehtoispohjalta (esim. antaa soittotunteja, opettaa sukan tekoa, luennoida HeiMo-illassa jne.) On oltava erilaisia tasoja ja tapoja toteuttaa vapaaehtoistyötä. Jyränkölällä on vahva osaaminen ja pitkä kokemus vapaaehtoistyön organisoinnista ja vapaaehtoisten kouluttamisesta. Tämä osaaminen valjastetaan myös maahanmuuttajavapaaehtoistyön kehittämiseen ja organisointii. Kotokummi -hankkeen myötä vapaaehtoinen ja maahanmuuttaja saadaa kohtaamaan toisensa, auttaja ja avun tarvitsija tietävät, mistä oma vastapari löytyy. Mukaan hankkeen suunnitteluun otetaan mahdollisimman varhain myös maahanmuuttajat itse. Vertaisohjaajat ovat tärkeä osa Jyränkölän toimintatapaa maahanmuuttajatyössä. Heidän avullaan saadaan oikeasti tärkeäksi koetut asiat osaksi kotokummitoimintaa. Myös maahanmuttajat itse kannustetaan mukaan vapaaehtoisiksi. Jyränkölässä annetaan kotoutumiskoulutusta. Kotokummi -toiminta tukisi virallista kotouttamiskoulutusta, helpottaisi konkreetisesti sopeutumista ja saattaisi yhteen suomalaiset sekä maahamuuttajataustaiset ihmiset. Kohtaamalla voimme auttaa.