Koukuttavan arkiliikunnan kautta ilmastotekoja! | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Rahoitusta

Försökets teman

LiikuntaKestävä kehitys

1328 visningar

Försöket är skapat 30.04.2020

Koukuttavan arkiliikunnan kautta ilmastotekoja!

Haluamme oman palvelumme kautta innostaa ja koukuttaa lapsia ja perheitä liikkumaan niin kävellen kuin polkupyörällä. Tehdä siitä hauskaa ja mielekästä sekä saada perheet taas nauttimaan yhdessä liikkumisesta niin vapaa-ajan liikuntamuotona kuin hyötyliikuntana. Ilmastoteot tulevat tehdyksi huomaamatta.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Lasten ja perheiden liikkuminen on vähäistä. Hiilineutraaleita tavoitteita on vaikea saavuttaa, jos ihmiset eivät koe arki- ja hyötyliikuntaa mielekkääksi. Haluamme yhdistää terveellä tavalla älylaitteet ja perinteisen tekemisen ja lisätä sitä kautta iloa liikkumiseen, jolloin myös arki- ja hyötyliikkuminen muuttuu luontevammaksi perheissä. Myös lasten liikunnalliset ja motoriset taidot ovat heikentyneet, joten haluamme myös lisätä hyvinvointia ja osaamista koukuttavien liikunnallisten haasteiden kautta.

Miten kokeilu toteutetaan?

Olemme luoneet satojen haasteiden Geego-sovelluksen. Sovellus vastaa perheiden kysymykseen: Mitä tänään tehtäisiin? Yhtenä osana Geego-sovellusta on kaupunkihaasteet. Kaupunkihaasteista löytyy kaupunkien kauneimmat luontopolut ja liikuntapaikat asukkaiden ja turistien käyttöön. Sovelluksessa tehtävästä toiseen suunnistetaan koordinaattien avulla. Reittien varrelta löytyy paikkasidonnaisia liikunnallisia tehtäviä. Haasteet näyttäytyvät sovelluksessa tyylikkäästi videoituna, tuoden kaupungin parhaat puolet esille. Asiakas lataa sovelluksen itse matkapuhelimeensa ilmaiseksi sovelluskaupasta. Myös pelimaailmasta on tuotu sovellukseemme elementtejä, kuten mm. pisteytykset ja osaamismerkit. Tämän hankkeen puitteissa haluaisimme lisätä myös polkupyörällä tehtävät reitit, lähelle kouluja ja harrastepaikkoja. Näin liikunnalliset mahdollisuudet tulisivat tutuiksi myös koulu- ja harrastusmatkojen varrelta. Reitin varrelta löytyy tehtäväkoordinaatteja, joista löytyy polkypyörällä suoritettavia tehtäviä. Näiden avulla lapsi oppii pyöräilytaitoja ym., jotka opettavat lapsia myös itsenäiseen liikenteessä liikkumiseen.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilu toteutettaisiin yhteistyössä Hämeenlinnan kanssa. Kaupungilla on HAMKin kanssa menossa kestävän elämäntavan opinpolku –niminen kehitystyö, jolla ilmasto- ja muita vastuullisuusasioita pyritään viemään koko opinpolun sisältöihin aina varhaiskasvatuksesta asti. Geegolla ja kaupungilla on yhteinen tavoite: Kasvattaa pienet lapset kestävämpään toimintatapaan, ja saada kehitystä tapahtumaan positiivisuuden ja ilon kautta, kuin itsestään! Ohjelmistokumppanina on tamperainen Haltu Oy.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun budjetti on 8.500 €. Budjetti koostuu sovelluksen kehittämisestä pyörähaasteita varten sekä henkilötunneista, mitä käytetään reittien ja liikunnallisten tehtävien ennakkosuunnitteluun, toteutukseen, videointiin ja editointiin. Myös pilotin onnistumisen testaamiseen ja jatkokehityksen suunnitteluun.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tiimistä löytyy vahvaa kansainvälistä osaamista, taustaa huippu-urheilusta, mainonnasta, IT-alasta ja myynnistä. Teemme palveluamme viiden hengen voimin, joista kolme ihmistä toimii yrityksessä täysipäiväisesti. Tähän kokeiluun valjastamme videokuvaajamme sekä muun tiimin yhteistyössä polkupyöräammattilaisten kanssa suunnittelemaan tehtävät. Kaupungin edustajien kanssa yhteistyönä tiimimme suunnittelee reitit.

Mitä odotatte oppivanne kokeilusta? Miten kokeilun tuloksia seurataan ja mitataan?

Haluamme oppia enemmän lasten ja erityisesti vanhempien innokkuudesta liikkua polkupyörillä. Toivomme löytävämme oikean tyyliin saada vanhemmatkin heittäytymään lasten kanssa polkupyörähaasteisiin ja arkiliikuntaan ja saada heidät kannustamaan lapsia liikkumaan jalan tai polkupyörillä kouluun ja harrastuksiin. Sovelluksessa pystymme seuraamaan lataus- ja käyttäjämääriä. Sovelluksen kautta voi myös antaa palautetta ja meillä on mahdollisuus käyttäjätutkimuksen puitteissa kontaktoida perheitä uutiskirjeiden kautta.

Miten kuntaorganisaatio on mukana kokeilussa?

Toteutamme kokeilun Hämeenlinnan eri yksiköiden kanssa yhteistyönä. Kaupungin kanssa yhteistyönä sovellukseen on jo toukokuussa 2020 tulossa 22 kävelemällä suoritettavaa geego-reittiä kaupungin luontopoluille, keskusta-alueille ja pitäjiin. Meidän yhteistyölle tämä on luonnollinen jatkumo ja ketterästi testattava kokeilu.

Saako kokeilu jotain muuta rahoitusta? Toteutuuko kokeilu ilman ympäristöministeriön rahoitusta?

Muuta rahoitusta ei ole haettu. Toistaiseksi ei ole tiedossa että toteutus toteutuisi ilman ympäristöministeriön rahoitusta. Yrityksen muut rahoitukset on suunnattu kansainvälistymistä tukevaan tuote- ja palvelukehittämiseen.