Kuntien tarpeiden ja yritysten ratkaisuiden kohtauspaikka | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Försökets teman

KuntaKaupunkiYhteistyöDigikuntakokeiluMaakuntaAlustatalous

698 visningar

Försöket är skapat 30.09.2019

Kuntien tarpeiden ja yritysten ratkaisuiden kohtauspaikka

Sähköinen alusta, jossa kunnat voivat kuvata toiminnan haasteita/tarpeita ja yritykset ehdottaa niihin ratkaisuita. https://www.luotsi.io/fi/industry/smartcities

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Monilla yrityksillä (erityisesti startupeilla) on innovatiivisia smart cities ratkaisuja. Yritysten on kuitenkin vaikea löytää kuntia, joilla olisi tarvetta ja kiinnostusta näille ratkaisuille. Kunnat eivät tyypillisesti kerro toiminnan haasteista omilla verkkosivuillaan ja vaikka kertoisivatkin, on epätodennäköistä että startup selaa kaikki 311 kuntaa läpi. 1) Ovatko kunnat valmiita käyttämään sähköistä alustaa ratkaisuiden etsimiseen. 2) Ovatko kunnat tarpeeksi avoimia kertomaan haasteistaan. 3) Kiinnostuvatko yritykset kuntien haasteista. 4) Onko jatkuvalla kohtauspaikalle tarvetta.

Miten kokeilu toteutetaan?

Luotsi voisi toimia sähköisenä kohtauspaikkana kunnille ja yrityksille. Kunnat voivat kertoa joko konkreettisista tarpeista tai haasteista, joihin pyytävät innovatiivisia ratkaisuja. Samoin yritykset voivat palvelussa kuvata ratkaisujaan ja kunnat ehdottaa yhteistyötä. Kerätään pilottiin muutama kymmenen kuntaa, joilta saadaan kultakin kourallinen haasteita palveluun. Tietoisuutta näistä levitetään yrityksille, joilta pyydetään ratkaisuehdotuksia. Samoin yrityksiä pyydetään lisäämään palveluun omat kunnille sopivat ratkaisut. Aloittaa voidaan vaikka huomenna :)

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Luotsi voi hoitaa itse palvelun, mutta mukaan tarvitaan muita tahoja tuomaan näkyvyyttä ja auttamaan kuntien ja yritysten saamisessa mukaan.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilu voidaan toteuttaa kohtuullisella budjetilla hyödyntäen olemassaolevaa Luotsi-palvelua. Budjetti riippuu myös paljon kokeilun laajuudesta.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Vahva osaaminen ja kokemus sähköisistä palveluista (mm. yritysten ja neuvonantajien kohtauspaikka Boardio www.boardio.com).