Kyliltä kasvukäytävälle – Ihmislähtöiset liikkumisen ja kuljetuksen palvelut haja-asutusalueilla | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Försökets teman

KorkeakouluKyläKokeilutPalvelumuotoiluResurssiviisausLiikenne

698 visningar

Försöket är skapat 26.08.2019

Laurea ja HAMK

Kyliltä kasvukäytävälle – Ihmislähtöiset liikkumisen ja kuljetuksen palvelut haja-asutusalueilla

Kyliltä kasvukäytävälle hankkeessa oli tavoitteena selvitettää, miten haja-asutusalueilla voidaan kehittää ja tarjota ihmislähtöisiä, älykkäitä pienten volyymien liikkumisen ja kuljetusten palveluita ihmisille, palveluille ja tavaroille. https://www.laurea.fi/hankkeet/k/kylilta-kasvukaytavalle---alykkaat-liikkumisen-palvelut-maaseudulla/

Miten kokeilu toteutetaan?

Lärdomar av försöket

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Hanke on saavuttanut sille asetetut tavoitteet. Palveluita on kehitetty ja kokeiltu pilottien kautta yhdessä pilottialueiden asukkaiden, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Hankeessa toteutetut pilotit sijoittuivat kahdelle alueelle, joista toinen sijaitsee Kanta-Hämeessä Tammelassa ja toinen Uudellamaalla Espoossa. Hankkeen tuloksina syntyi kaksi käytännön kokeilua, niistä palvelumuotoilussa kerätty asiakasymmärrystieto sekä kooste pilottien tuloksista ja kokemuksista.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Pohjois-Espoossa kokeiluna toimi lähipalvelujen tuottajille ja asiakkaille suunnattu Palvelupakki.fi-sivusto ja Kanta-Hämeen Tammelan kylissä päädyttiin kokeilemaan naapuriavun ja alueen yrittäjien palveluiden liikuttamista NappiNaapuri-palvelun kautta. Molemmissa kokeiluissa keskiössä olivat alueiden asukkaiden omien voimavarojen hyödyntäminen ja omalla kylällä sijaitsevan kysynnän ja tarjonnan yhteen saattaminen. Palvelumuotoiluprosessin ihmislähtöinen kehittämisote rohkaisi ja sitoutti eri taustoista ja elämäntilanteista tulevat kyläläiset mukaan kehittämiseen ja kokeiluihin. Hanketoimijoiden ja kyläläisten aktiivinen yhteydenpito ja säännöllinen viestintä hankkeen etenemisestä nähtiin alusta saakka erityisen tärkeäksi, sillä luottamuksen luominen osana yhteistyötä oli ensiarvoisen tärkeää kokeilujen onnistumisen kannalta.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Pohjois-Espoossa Palvelupakki-kokeilu sai hyvän vastaanoton ja palvelulle etsitään jatkokehittäjää. Tammelan alueella NappiNaapurin käyttöön saatiin aktivoitua hankkeen aikana yli 70 käyttäjää, lähtötilanteen ollessa alle viisi käyttäjää. Tammelan kylät ry jatkaa kyläläisten aktivoimista palvelun käyttöönotossa ja hyödyntämisessä myös jatkossa. Tammelan kunta ja Tammelan kylät ry yhdessä rahoittavat alueen yrittäjille tarkoitetun kanavan NappiNaapurissa vuoden loppuun asti. Tällä hetkellä Laurea ja HAMK valmistelevat jatkohankkeita haja-asutusalueiden kehittämiseksi hankkeen tulosten pohjalta.