Lattiavalun ja seinärakenteiden kosteus- ja lämpötilasensorointi | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Försökets teman

616 visningar

Försöket är skapat 04.10.2018

Coheros Oy

Lattiavalun ja seinärakenteiden kosteus- ja lämpötilasensorointi

KIRA Digi -kokeilutonnihankkeessa asennettiin lämpötila- ja kosteussensorit rakennuskohteen betonilattiavaluun sekä rakennuksen sisä- ja ulkoseinärakenteisiin mittaamaan arvoja reaaliaikaisesti. Reaaliaikainen data lähetettiin pilvipalveluun, josta tiedot oli helposti luettavissa mobiililaitteella.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Ennaltaehkäistä rakennusten rakenteiden kosteusvaurioita, jotka voivat johtua rakennusmateriaalien varastoinnin aikana tapahtuvista olosuhdevaihteluista tai rakennusaikaisista olosuhdevaihteluista. Kosteusvauriot saattavat muhia rakenteissa pitkiäkin aikoja ennenkuin ne antavat näkyviä merkkejä. Toinen ratkaistava ongelma oli betonin kuivumisen mittaaminen ja sitä kautta oikea-aikainen betonin pinnoitus, jolla voidaan ehkäistä kosteusvauriouden syntymistä. Reaaliaikaisella tiedolla voidaan myös optimoida rakennusprojektin aikataulua.

Miten kokeilu toteutetaan?

Sisä- ja ulkoseinärakenteiden olosuhteiden mittaustavoitteena oli mitata lämpötilaa ja kosteutta reaaliaikaisesti. Tavoite saavutettiin ja sensorit toimivat suunnitellusti keräten olosuhdetietoa. Rakenteista saatiin kerättyä reaaliaikaista tietoa koko rakennusprojektin ajan. Betonivaluun asennetut sensorit eivät toimineet toivotulla tavalla. Tavoitteena oli saada reaaliaikaista tietoa betonivalun itsenäisestä kuivumisesta sekä tarpeesta käyttää ulkoisia lämmittimiä nopeuttamaan kuivumista. Reaaliaikaisella kuivumistiedolla olisi saatu osoitettua oikea hetki asentaa lattiapinnoite. Kokeilu tehtiin 2017-2018 aikana.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteutti Coheros Oy yhdessä rakennusalan yrityksen kanssa.

Lärdomar av försöket

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Sisä- ja ulkoseinien rakenteiden olosuhteiden mittaamisessa oli tavoitteena mitata lämpötilaa ja kosteutta reaaliaikaisesti. Tavoite saavutettiin ja sensorit toimivat suunnitellusti. Rakenteista saatiin kerättyä reaaliaikaista tietoa koko rakennusprojektin ajan. Betonivaluun asennetut sensorit eivät toimineet toivotulla tavalla. Tavoitteena oli saada reaaliaikaista tietoa betonivalun kuivumisesta ja sitä kautta oikeaa tietoa lattiapinnoitteen asennusaikataulusta.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Betonivalun kosteus- ja lämpötilamittaus on haastava kohde ja vaikka sensoreiden suojaamista testattiin monin eri tavoin, emme löytäneet sopivaa suojausmenetelmää. Uusien kokeilijoiden kannattaisi yrittää löytää paremmin kosteutta kestäviä sensoreita, joita käyttää betonissa. Sensoreita pitäisi tutkia joka tapauksessa lisää ja siihen olisi hyvä miettiä yhteistyökumppaniksi esim. Teknillistä Yliopistoa tai VTT:tä. Seinärakenteiden kosteuden ja lämpötilan mittaus toimi ja onnistuneet mittaustulokset kartuttavat rakennusalan yrityksen ymmärrystä seinärakenteen toiminnasta sekä hyödyttävät rakenteiden jatkokehitystä.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Rakennusten sisä- ja ulkorakenteiden olosuhtemittauksen voisi helposti skaalata kattamaan laajemminkin rakennusalaa, mutta ensisijaisesti tämä vaatisi rakennuttajien halua ottaa käyttöön ennaltaehkäiseviä tapoja rakennusten arvon säilyttämiseksi. Kun rakenteiden olosuhteista saadaan reaaliaikaista tietoa, päästään nopeasti kiinni mahdollisiin vesivuotoihin, energiahukkaan tai jopa rakennusvirheisiin.