Ruokavalintojen ilmastovaikutusten pelillistäminen | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Rahoitusta

Försökets teman

YmpäristöIlmastoPelillisyysRuokaIlmastonmuutosRuokatuotantoHiilijalanjälki

1791 visningar

Försöket är skapat 30.04.2020

Ruokavalintojen ilmastovaikutusten pelillistäminen

Kehitettävän pelin avulla hahmottaa kuinka paljon eri ruoka-aineista tulee ilmastopäästöjä. Pelin avulla oppii tekemään kestäviä, terveellisiä ja ilmaston kannalta parempia ruokavalintoja.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Ruoka muodostaa ison osan kuluttamisen ilmastovaikutuksista. Pelin avulla oppii hahmottamaan kuinka paljon eri ruoka-aineista tulee ilmastopäästöjä ja tekemään kestäviä, terveellisiä ja ilmaston kannalta parempia valintoja arjessaan. Verkkopeli on kaikkien saatavilla helposti ja maksutta. Pelin tärkeä käyttäjäryhmä ovat oppilaitokset ja ympäristökasvattajat. Pelistä tehdään kieliversioita, jolloin peli sopii myös esim. maahanmuuttajille.

Miten kokeilu toteutetaan?

Pelin pohjana käytetään HSY:n Ilmastoinfon suosittua ruokapyramidi-tehtävää, jossa ruoka-aineet asetetaan päästöjen mukaiseen järjestykseen. Ruokapyramidia on käytetty vuosia erilaisissa tapahtumissa ja sitä on usein toivottu nettiin, jotta se on mahdollisimman laajan yleisön käytössä. Ruokapyramidin pohjalta suunnitellaan innostava visuaalisesti houkutteleva verkkopeli kesän aikana.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

HSY:n Ilmastoinfo ja alihankintana pelin tuottava taho.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Alustava budjetti 12 000 e, sis. pelillistäminen, sisällöntuotanto, visuaalinen ilme, kieliversiot sekä pelin koodaaminen.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

HSY:n Ilmastoinfon tiimi koostuu asiantuntijoista, joilla on osaamista sekä ruuan ilmastovaikutuksista että markkinoinnista, viestinnästä, digitaalisista ilmiöistä ja erilaisista kohderyhmistä. Lisäksi käytetään Ilmastoinfon omaa rahoitusta.

Mitä odotatte oppivanne kokeilusta? Miten kokeilun tuloksia seurataan ja mitataan?

Fyysisen pelin avulla tapahtumissa olemme kyenneet tavoittamaan rajallisen määrän ihmisiä, verkkopelin avulla voimme tarjota useammille perustiedot ruuan ilmastovaikutuksista. Pelin kieliversion kautta tavoittaa myös niitä yleisöjä, joita emme helposti muutoin tavoita. Maahanmuuttajataustaisten tavoittaminen on ollut haasteellista ja on mielenkiintoista selvittää paraneeko tilanne verkkopelin kieliversioiden avulla. Verkkoanalytiikan avulla saamme ajantasaista tietoa käyttäjäprofiileista ja määristä. Verkossa on myös mahdollista tehdä palvelukysely käyttäjille ja saada sitä kautta tietoa vaikuttavuudesta. Oppia tämän pelin tekemisisestä voi hyödyntää jatkossa muiden vastaavien teossa.

Miten kuntaorganisaatio on mukana kokeilussa?

HSY:n Ilmastoinfo saa rahoituksensa Helsingin, Espoon, Vantaa ja Kauniaisten kaupungeilta, ja Ilmastoinfo toteuttaa ko kaupunkien ilmastostrategioita. Laajempi tavoittavuus, joka verkkopelin avulla saadaan, on myös näiden tavoitteiden mukaista.

Saako kokeilu jotain muuta rahoitusta? Toteutuuko kokeilu ilman ympäristöministeriön rahoitusta?

Kokeiluun tulee Ilmastoinfon budjetista rahaa. Kokeilu toteutettaneen ilman YM:n rahoitustakin, mutta suppeampana.