MamaHealthEducation: Raskausajan diabetes -applikaatio | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Försökets teman

TerveydenhuoltoKuntaLiikuntaNaisetTerveysVanhemmuusOppiminenDiabetes

662 visningar

Försöket är skapat 08.05.2019

Minna Heikkinen, HamiSolutions

MamaHealthEducation: Raskausajan diabetes -applikaatio

Kokeilussa toteutettava MamaHealthEducation -raskausajan diabeteksen terveysappi on suunnattu raskaanaolevilla naisille. Applikaatiossa hyödynnetään pelillistämisen keinoja ravitsemus ja liikuntaohjeistuksissa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Raskausajan diabetes on mittava ongelma Suomessa. Raskausajan diabetes altistaa myöhemmin kakkostyypin diabetekselle ja vaikuttaa sekä äidin ja lapsen diabetesriksiin. Kokeilusta halutaan oppia, voiko moderneilla keinoilla saada parempia tuloksia raskausdiabeteksen ennaltaehkäisyssä sekä hoidossa sekä sitouttaa raskaanaolevia paremmin elämäntapamuutokseen.

Miten kokeilu toteutetaan?

Raskaana oleva nainen on erityisen kiinnostunut omasta terveydestä huolehtimiseen ja applikaatiolla voidaan tavoittaa jo raskautta suunnittelevat sekä alkuraskaudessa olevat naiset, jolloin hyöty saadaan maksimoitua. Raskausajan diabetestä voidaan tehokkaasti ennaltaehkäistä ja hoitaa elintapamuutoksella ja pelillistämisen keinot toimivat tehokkaasti terveellisen elämän ja muutoksen tukena. Mobiiliratkaisu on ilmastoystävällinen ja kustannustehokas. Tuotamme kokeiluhankkeessa protoyypin applikaatiosta. Prototyypissä toteutetaan elämäntapaohjeistus (ruokavalio sekä liikkuminen) ja sitä testataan kokeiluun haettavan yhteistyökunnan ja siellä raskaanolevien, riskiryhmään kuuluvien naisten kanssa. Kokeiluun osallistuville naisille toteutetaan alku- ja loppukyselyt elämäntapamuutokseen sekä applikaation toimivuuteen liittyen. Kokeiluun osallistuvia naisia tuetaan ja kannustetaan muutoksessa pelillistämisen keinoin. Kesäkuu: yhteistyökumppanirekrytointi, sisällöntuotanto Heinäkuu: yhteistyökumppanirekrytointi, sisällöntuotanto, verkkosivujen valmistaminen, aloituskyselyt Elokuu: graafinen toteutus, aplikaation koodaus (android) , aloituskyselyt Syyskuu: testaus, applikaation lanseeraus, applikaation käyttö Lokakuu: applikaation käyttö, loppuarviointi

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa Kätilö Minna Heikkinen (Hamisolutions). Kokeiluun haetaan yhteistyökunta sekä siinä kunnassa raskaanaolevat naiset. Applikaation tuotekehitykseen osallistuu ohjelmistoalan yritys Kaswe Oy. Ulkoasun suunnittelusta vastaa Desini, ravitsemus- ja liikuntaohjeiden laatimisen toteuttaa Kajaanin AMK liikunnanohjaajaopiskelijat kesätyöprojektina sekä projektiin on haettu mukaan myös kesätyöhön pelillistämisen osaajaa Kajaanin AMKn opiskelijoista.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeiluun ei saada tässä vaiheessa muuta rahoitusta. Kartoitamme yhteistyökunnan mahdollisuutta osallistua hankkeen kustannuksiin. Pohdimme myös sovelluksen marrkkinointia ja mahdollista rahoituksen keräämistä joukkorahoituspalvelu mesenaatti.me:n kautta. Sisällön suunnittelu: ravitsemussuositukset, liikuntaohjeistus 2000€ Grafinen suunnittelu sekä pelillistämisen arkkitehtuurisuunnittelu 2000€ Aplikaation koodaus 3000€ Markkinointi, verkkosivut, yhteistyökumppanirekrytointi 1000€

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tiimillä on resurssina vankka osaaminen, jonkin verran valmista sisältöä sekä esim. verkkosivutila ja tietokantoja applikaatiota ja verkkosivustoja varten.

Vad har hänt under försökets gång?

30.05.2019

Raskausdiabeteksen riskit on hyvin tiedostettu Suomessa ja suurin osa raskaana olevista testataan raskausdiabeteksen osalta raskauden puolivälin tienoolla, riskiryhmään kuuluvat jo aiemmin. Käypä hoito -suositus suosittaa elintapaohjauksen aloittamista jo raskautta suunnitellessa sekä varhain alkuraskaudessa, sekä seurantaa synnytyksen jälkeen.


Kokeiltavan applikaation avulla voidaan aloittaa elintapamuutokseen tähtääminen jo alkuraskaudesta ja raskautta suunnitellessa, jolloin hyöty saadaan maksimoitua. Tässä vaiheessa naiset eivät vielä ole neuvolapalveluiden saavutettavissa, joten tämä jää usein toteutumatta. Sovelluksen avulla voimme tavoittaa myös nämä naiset.


Raskausajan diabetestä voidaan tehokkaasti ennaltaehkäistä ja hoitaa elintapamuutoksella ja pelillistämisen keinot toimivat naisille tehokkaasti terveellisen elämän ja elämäntapamuutoksen muutoksen tukena. Pellillistämisen keinoilla tuodaan elämyksellisyyttä ja käyttömukavuutta sovellukseen. Tällä edistetään palvelunkäyttäjän osallistumista ja sitoutumista, joka on erittäin tärkeässä roolissa elintapamuutoksessa.


Applikaation avulla voidaan muistuttaa naisia elintapamuutoksen ylläpitämisessä myös raskausajan jälkeen, joka on oleellista kakkostyypin diabeteksen hoidon ehkäisyssä. Pidempi muutokseen sitouttaminen saadaan hyvin alkuun raskauden aikana ja applikaation käytön avulla tähdätään myös hoitoon raskauden jälkeen. Tämän on tiedostettu usein olevan ongelmallista hoitopolun katketessa (Diabeteslehti 2017)


Pelillistämisen keinoilla saada parempia tuloksia raskausdiabeteksen ennaltaehkäisyssä sekä hoidossa sekä voimme sitouttaa naisia paremmin elintapamuutokseen. Haluamme panostaa kauniiseen, moderniin ja asiakaslähtöiseen ulkoasuun, joka houkuttaa naisia käyttämään applikaatiota.
Käypä hoito: Raskausdiabetes: https://www.kaypahoito.fi/hoi50068


DIabeteslehti 2017:

https://diabeteslehti.diabetes.fi/blog/2017/11/13/seuranta-on-tarkeaa-myos-raskausdiabeteksen-jalkeen/

Kommentarer
Logga in och kommentera med eget namn
Göm kommentarer