Mäskin hyötykäyttö - sienten kasvatusalusta | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Försökets teman

Kiertotalous

421 visningar

Försöket är skapat 18.08.2017

Idealgrain Oy

Mäskin hyötykäyttö - sienten kasvatusalusta

Mallasjäännös sopii ruokasienten kasvatusalustaksi, mutta mitä ongelmia sen tehokas käyttöönotto sisältää. http://www.hs.fi/ruoka/art-2000005310451.html https://www.facebook.com/spentgrainlab/

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Mäskin hyödyntäminen sienten kasvualustana. Sienten kasvatus on tarkkaa, koska kaiken pitää olla steriiliä ja ravintoaineita oikeassa suhteessa. Millä tavoin mäskiä voitaisiin käyttää hyödyksi kasvualustana erilaisille ruokasienille. Löytää optimaalinen tapa käyttää mallasta tuottoisan ruokasienen kasvualustana.

Miten kokeilu toteutetaan?

Tutkimme laboratoriossa eri sienilajikkeiden kasvua mäskissä. Tutkimme myös miten mäskiä voidaan steriloida tehokkaasti ja optimoida sienille sopivaksi alustaksi. Kasvatuskokeilla laboratoriossa. Lokakuusta vuoden 2018 alkupuolelle helmikuulle. (otettava huomioon sienten kasvun vaatima aika, joka voi olla useampia kuukausia).

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Idealgrain Oy yhdessä koulutusorganisaatioiden ja panimoalan yritysten kanssa.

Mikä on kokeilun budjetti?

5000€. Kokeilujen tekijöiden palkkiot, vuokrat, laitteistokulut ja raaka-aineet.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Kontaktit ja verkosto. Edeltävä kokemus mäskin hyötykäytöstä. Tilat ja kuljetuskalusto.

Lärdomar av försöket

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilu ei ole vielä ohitse, sillä sienet vaativat pitkän ajan kasvaakseen, ja olemme vasta opetelleet lisää mäskin ominaisuuksista sienten kasvatusalustana. Olemme pystyneet sulkemaan pois eri reseptejä joilla on rakennettu kasvatusalustaa. Jatkamme uusien reseptien valmistusta. Mikään alustoista ei ole vielä tuottanut sieniä, ja osa on pilaantunut.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Mäski pitää steriloida ennen käyttöä, sen joukkoon on syytä laittaa jotakin kuivikkeeksi ja sienirihmaston prosentuaalinen määrä pitää olla tavanomaista korkeampi sillä mäski saattaa houkutella bakteereja sekä homeita alustaan. Sterilointi ja pastorointi on suositeltavaa. Olosuhteiden optimointi on myös kannattavaa jolloin oikeanlainen kasvatuskaappi tekee tehtävänsä. Mäskin pitäisi olla myös kylmää ja erittäin tuoretta. Autoklaavi toimii hyvin sterilointiin, mutta riittävän suuren sellaisen löytäminen on haastavaa.

Vad har hänt under försökets gång?

19.12.2017

Sienet ovat yksi merkittävä vaihtoehtoisen proteiinin lähde nyt ja tulevaisuudessa. Kiertotalous mahdollistaa meille resurssiviisaan tavan tuottaa elintarvikkeita.


Meidän pitää tutkia mitkä kaikki sienet pärjäisivät mäskissä ja mitä ongelmia mäskin käyttö sisältää.

Kommentarer
Logga in och kommentera med eget namn
Göm kommentarer