Mummujen kanssa metsään | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Försökets teman

Kiertotalous

748 visningar

Försöket är skapat 30.08.2017

Tiina Kuisma / Oriveden Aurum, Heidi Savolainen / Seikkailuapinat

Mummujen kanssa metsään

Kokeilussa liitetään kaksi eri ryhmää kokemaan yhdessä suomalaisen metsän hyvinvointivaikutus, keräämään yhdessä luonnon antimia, kuten esimerkiksi marjoja, sieniä tai yrttejä ja sen jälkeen viettämään aikaa yhdessä valmistettavan aterian äärellä. Toinen ryhmä koostuu kansainvälisistä osallistujista, joko ulkomaalaisista matkailijoista tai maahanmuuttajista ja toisessa ryhmässä on alueen ikäihmisiä. Näin mahdollistetaan vastavuoroinen kokemusohjaaminen, osallistujien mielekäs tekeminen ja ulospääsy luontoon sekä luontomatkailu. Metsäretken jälkeen kokemus jaetaan yhteisen aterian äärellä.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Luonnossa liikkumisen hyvinvointivaikutukset tiedetään. Metsässä liikkuminen alentaa verenpainetta ja stressiä, lisää mielihyvää ja parantaa toimintakykyä. Vanhojen ihmisten on kuitenkin hankala päästä lähimetsään. Yksin metsässä liikkuminen koetaan usein myös turvattomaksi. Myös ulkomaalaisille matkailijoille ja maahanmuuttajille kynnys astua metsään voi olla korkea. He eivät tiedä kuinka metsään pääsee, onko siellä turvallista ja miten siellä tulee toimia. Useimmiten heiltä puuttuu myös tarvittavat vaatteet ja varusteet. Tavoitteena on mahdollistaa ikääntyneiden ihmisten luontoretket ja ulkomaalaisten ihmisten tutustuminen suomalaiseen luontoon. Molemmat ryhmät hyötyvät vastavuoroisuudesta, toisiltaan oppimisesta ja luonnon hyvinvointivaikutuksista. Yhteinen ateria rikastuttaa sosiaalista yhteisöä ja tuo iloa elämään.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kun liitetään kaksi erilaista ryhmää liikkumaan yhdessä luonnossa, useat hyötyvät monella eri tavalla. Kun toimitaan sektorirajat ylittäen, saavutetaan huvia, hyötyä ja hyvinvointia. Vanhat ihmiset pääsevät liikkumaan metsään turvallisesti, ulkomaalaiset pääsevät tutustumaan suomalaiseen luontoon, luonnonantimiin ja suomalaiseen keräilytraditioon. Luonnossa kohtaaminen vahvistaa osallistujien vastavuoroisuutta, osallisuuden tunnetta ja merkityksellisyyden kokemusta. Lopuksi yhteisen ruokapöydän ääressä voidaan kuulla elämäntarinoita ja oppia toisiltamme paljon. Yhdessä kokemisesta syntyy myös elinikäisiä ystävyyssuhteita. Kuinka onnistuu viedä suomalaiseen metsään kaksi eri tulokulmista saapuvaa ryhmää? Haluamme testata yhdistettyä ikäihmisten luontoretkeä ja ulkomaalaisten kestävän kehityksen kokemusmatkailua viemällä heidät yhdessä luontoon keräämään metsän antimia. Kokeilu on aloitettu elokuussa 2017 tekemällä ikääntyvien ja ulkomaalaisten yhteinen mustikkaretki lähimetsään ja valmistamalla retken päätteeksi soppaa ja mustikkapiirakkaa. Myönteisten kokemusten vuoksi haluamme jatkaa ja kehittää toimintaa tulevan vuoden aikana.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa Oriveden seudun ikäihmiset, Oriveden Aurum-projekti ja paikallinen luontomatkailuyritys Seikkailuapinat.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun budjetti on 5000 €.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Oriveden Aurum on projekti, jossa yhteiskehitetään ikääntyvien palveluita asukkaiden ja eri toimijoiden kanssa sektorirajat ylittäen. Projektilla on STEA-rahoitus. Seikkailuapinat on paikallinen luontomatkailuyritys. Yrittäjällä on vankka osaaminen ja perehtyneisyys erityisryhmien ohjaamiseen luonnossa. Kokeilu on yksi projektin aikana kehittyneistä uusista palveluinnovaatioista. Keskeisiä innovaattoreita ovat olleet paikalliset seniorit.

Vad har hänt under försökets gång?

30.08.2017

Ulkomaalaiset pääsivät mummojen kanssa mustikkaan – metsä kiinnostaa, mutta sinne on vaikea päästä


Orivedellä tehtiin metsäretki, jossa yhdistettiin kaksi sidosryhmää: seniorit ja matkailijat. Kokeiluun osallistuivat vanhuspalveluiden yhteiskehittämiseen tähtäävä Oriveden Aurum-projekti sekä erä- ja luontomatkailuun erikoistunut paikallinen yrittäjä, Seikkailuapinat.


Retki oli onnistunut kaikkien osallistujien mielestä! Aamulla lähdettiin lähimetsään, jossa Seikkailuapinoiden Heidi Savolainen kertasi luonnossa liikkumisen hyviä tapoja, kestävän luontoretkeilyn periaatteita ja luonnon kunnioittamisen käytäntöjä. Ikääntyvien mukana ryhmän ohjaajana oli vapaaehtoistoimija.


Jaetaan yhteisiä välineitä, kulkuneuvoja ja palveluja


Ikääntyvien kuljetus oli järjestetty yksityisautoin, Seikkailuapinat vastasi ulkomaalaisryhmän kulkemisesta. Paikalliset ikäihmiset tiesivät hyvät marjamaat ja näyttivät esimerkkiä luonnonantimien poimimisesta.


Osallistujilla oli mukanaan termospullokahvit ja pienet eväät. Päiväretken aikana metsässä pidettiin evästauko.


Kokataan yhdessä ja tehdään marjapiirakkaa!


Retken jälkeen kokoonnuttiin yhteiseen toimintakeskukseen Oriveden Aurumin tiloihin, jossa valmistettiin lämmin keittoateria ja salaatti. Metsän antimista tehtiin mustikkapiirakkaa. Yhdessä ruokaillessaan osallistujat jakoivat metsäkokemuksen, kertoivat elämäntarinoitaan sekä ruokakulttuureihin liittyviä traditioita.


Kokemus oli erittäin myönteinen. Se kannustaa kokeilemaan ja kehittämään vastaavaa, sektorirajat ylittävää luontoretkeilyä myös jatkossa. Päivän aikana jaettiin omaa osaamista ja opittiin toisilta.


Kuvat: Heidi Savolainen

https://yle.fi/uutiset/3-9798446

Kommentarer
Logga in och kommentera med eget namn
Göm kommentarer