Mutta onko se ekoa? Koko kansan chatbot tietää | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Försökets teman

TekoälyHiilijalanjälki

1017 visningar

Försöket är skapat 07.02.2019

Yhteismaa ry

Mutta onko se ekoa? Koko kansan chatbot tietää

Mutta onko se ekoa? -hanke kehittää yhden helpon käyttöliittymän, chatbotin, josta saa vastauksia tavallisiin arkisiin kysymyksiin ekologisuudesta totuudenmukaisesti, lyhyesti ja arkikielellä.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Ympäristötieto on hajallaan ympäri verkkoa, osa pitkinä vaikeaselkoisina artikkeleina, osa taas populistisina uutisotsikoina. Arjen ympäristövalinnat tulevat eteen nopeasti, ja on vaikea tietää millä toimenpiteillä oikeasti on merkitystä ympäristön kannalta. Vieläkin vaikeampaa on hahmottaa mittasuhteet. Energiantuotannon, lämmityksen ja liikkumisen ympäristöhaittoja on vaikea hahmottaa, vaikka ne kattavatkin valtaosan ilmastonmuutokseen johtavista päästöistä. Sama pätee maanviljelyyn, karjankasvatukseen ja vesien rehevöitymiseen. Vieläkin vaikeampaa on hahmottaa kansainvälisten päätösten merkityksiä, ja ilmastonmuutoksen globaalia ulottuvuutta. Sen sijaan esimerkiksi muoviroska, kahvikapselien alumiinin ongelmat ja shoppailu ovat helposti ymmärrettäviä, varsin näkyviä, ympäristöhaittoja, ja niihin kohdistuu varsin paljon huomiota suhteessa niiden merkitykseen ympäristökysymysten kokonaisuudessa. Ilmastonmuutoksen johtavien toimenpiteiden mittakaava ei konkretisoidu nykyisessä tiedotuksessa ja keskustelussa. Kokeilusta halutaan oppia miten tavalliset ihmiset innostuvat käyttämään chatbotia, ja miten teknologia toimii. Palautetta ihmisten reaktioista kerätään sosiaalisesta mediasta 64 000 tykkääjän Siivouspäivä-yhteisöstä Facebookista ja muista ympäristöystävälliseen elämäntapaan keskittyviltä foorumeilta.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kehitämme yhden hyvin yksinkertaisen chatbot-rajapinnan, jossa chatbot vastaa kenen tahansa arkisiin kysymyksiin ekologisuudesta. Chatbotin vastaukset kootaan ympäristöasiantuntijoilta ja toimitetaan helposti ymmärrettävään muotoon. Vastauksissa kuitenkin kerrotaan asioiden mittasuhteista, ja tarvittaessa myös siitä jos helppoa vastausta johonkin kysymykseen ei löydy. Chatbotin käyttäminen antaa kelle tahansa tietoa, mittasuhteiden tajua ja ymmärrystä ilmastonmuutoksesta ja muista ympäristöongelmista helpoimmalla mahdollisella tavalla, yhden chat-rajapinnan kautta. Se myös tuo ympäristöasiantuntijoiden ajattelun lähelle jokaista ihmistä. Chatbot on jo rakennettu aikaisemmassa Kokeilun paikan tekoälykokeilussa nimeltä Siivouspäivän ekovauva. Kysymyksiä suurelta yleisöltäkin on kerätty jo toistasataa ja ne on tallennettu tietokantaan. Sen sijaan ympäristöasiantuntijat eivät ryhtyneet syöttämään vastauksia chatbotille, kuten tekoälykokeilussa yritettiin, sillä he kokivat etteivät osaa vastata kysymyksiin tarpeeksi yksinkertaisesti. Nyt tuota kokeilua halutaan jatkaa ottamalla käyttöön toimittajantyö, jossa vastaukset laaditaan haastattelemalla asiantuntijoita ja sitten muotoilemalla vastaukset chatbot-käyttöön sopiviksi. Sitten valmis chatbot, joka osaa vastata kysymyksiin ekologisuudesta, otetaan käyttöön. Sitä markkinoidaan suurelle yleisölle. Heti

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Yhteismaa ry ja mahdollisesti ulkopuolinen toimittaja.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

5000 euroa. Budjetti koostuu Yhteismaan työstä, toimittajan työstä ja markkinointikuluista (lähinnä Facebook-mainonta) sekä chatbotin palvelinkuluista.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Chatbot-teknologian pohja Kysymyksiä chatbotille Yleisö ja Facebook-yhteisö Viestintäosaaminen