Neuvontabotti uudelle paikkakunnalle muuttavalle opiskelijalle | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Försökets teman

Tekoäly

1038 visningar

Försöket är skapat 26.04.2018

Tommi Koistinen, Osaamisbotti Oy

Neuvontabotti uudelle paikkakunnalle muuttavalle opiskelijalle

Opintojen aloittaminen ja muutto uudelle paikkakunnalle on iso elämäntapahtuma. Tässä ehdotuksessa rakennetaan oppiva ratkaisu, joka tarjoaa uudelle opiskelijalle neuvontaa 24/7 jo ennen muuttoa ja opiskelujen aloittamista.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Uudella opiskelijalla on paljon kysymyksiä liittyen uuden paikkakunnan palveluihin, harrastusmahdollisuuksiiin, opiskeluun, paikallisiin erikoisuuksiin ja moniin muihin kysymyksiin. Tämän kokeiluehdotuksen sisältö on oppiva neuvonta-ratkaisu, josta opiskelija voi hakea vastauksia näihin kysymyksiin milloin vain. Tämä ehdotus sopii parhaiten teemaan Arki hallintaan. Kokeilun tavoite on todentaa kuinka iso osa ja minkä tyyppiset uusien opiskelijoiden kysymykset voidaan käsitellä neuvontabotin avulla välittömästi ja toisaalta kuinka hyvin neuvontabotti osaa opiskelijoiden kysymyksiin vastata (vastausten osuvuus ja asiakastyytyväisyys). Lisäksi tavoite on ohjeistaa oppilaitoksen ja/tai kunnan henkilöstölle, kuinka neuvontabotin tietokantaa (esim. kuntakohtainen sisältö) pystyy kehittämään itsenäisesti. Kokeilun lopuksi kokeilun opeista tehdään avoimesti jaettu yhteenveto, joka auttaa palvelun helpossa ja vaivattomassa monistamisessa muihin kuntiin/kaupunkeihin.

Miten kokeilu toteutetaan?

Neuvontabotti (chatbot) vastaa opiskelijoiden kysymyksiin uuden paikkakunnan palveluista webbisivulla kellon ympäri. Neuvontabotti hyödyntää tekoälyä kysymysten tulkitsemisessa ja sopivimpien vastausten hakemisessa. Oppilaitoksen tai kunnan henkilökunta voi palvelussa myös itse seurata, muokata, opettaa ja lisätä vastauksia niihin kysymyksiin, joihin neuvontabotilla ei vielä ole ollut vastausta. Näin myös oppilaitoksen ja kunnan henkilöstö saa mahdollisuuden nähdä ja oppia keskustelurobotiikan mahdollisuuksista pintaa syvemmältä. Käytännössä kokeilussa kerätään ensimmäiseksi kaikki saatavilla oleva neuvontaan ja usein kysyttyihin kysymyksiin ja vastauksiin liittyvä jo olemassa oleva materiaali valitun oppilaitoksen ja kunnan osalta. Tätä materiaalia käytetään lähtökohtana neuvontabottikokeilun alussa. Odotettavaa on kumminkin, että vasta todelliset opiskelijoilta tulevat kysymykset ohjaavat, mihin suuntaan neuvontabotin tietokanta kehittyy kokeilun aikana. Samalla kun botin vastaustietokantaa kehitetään oppilaitoksen ja/tai kunnan henkilöstö pääsee todentamaan, mitä hyötyjä tekoälyyn perustuvalla neuvontabotilla voi saavuttaa. Kokeilun alusta aikataulu on kesäkuu-syyskuu 2018.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa Osaamisbotti Oy. Kokeilun sisällön sparrauksessa on mukana Tampereen kaupunki/yhteyshenkilö Outi Vasara. Osaamisbotti Oy hakee sopivan oppilaitoskumppanin kokeilua varten.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun budjetti on 5000 eur, joka pitää sisällään itse neuvontabotin rakentamisen, tietokannan rakentamisen, oppilaitoksen henkilöstön opastamisen ja ohjeistuksen, palvelun ylläpidon sovituksi ajaksi, kokeilun seurannan ja tulosten analysoinnin sekä kokeilun lopussa yhteenvedon tuottamisen ja jakamisen.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tiimissä on ennestään kattava osaaminen palvelumuotoilusta, UX/UI-suunnittelusta, sekä tekoäly/chatbot-teknologian hyödyntämisestä erityisesti asiakaspalvelussa. Tiimi on toteuttanut useita chatbot-projekteja ja kehittää omaa tekoälyä hyödyntävää tuotetta.

Vad har hänt under försökets gång?

15.11.2018

Kokeilun lokikirja:

29.7. Suunnittelu etenee

Hihat käärittiin heti kesäkuun lopussa ja kokeilun projektointi ja toteutus ovat edenneet hyvin. Tampereen kaupungin tukemana löysimme nopeasti kiinnostuneen kumppanin kokeilua varten. Kumppanina kokeilussa toimii Opiskelijan Tampere ry, joka palvelee Tampereella useamman oppilaitoksen opiskelijoiden tarpeita ja kokoaa opiskelijoita kiinnostavia aiheita omalle verkkosivustolleen osoitteessa: opiskelijantampere.fi. Myös lyhenne optre viittaa Opiskelijan Tampereeseen.

Kahdessa kickoff-palaverissa olemme jo sopineet suuntaviivat kokeilulle ja pyrimme saamaan ensimmäisen neuvontabotin version pyörimään linkitettynä Opiskelijan Tampere-webbisivuille heti elokuun alussa, jotta se on valmiina, kun opiskelijat aloittavat orientaationsa elokuun puolesta välistä. Aloitusversioon on tarkoitus koostaa noin 20 yleisintä opiskelijoita koskevaa kysymystä ja vastausta. Osa näistä laitetaan pikavalinnoiksi botin alkuvalikkoon. Lisäksi koetamme höystää botin keskustelua sopivilla graafisilla elementeillä kuten Tampere-aiheisilla meemeillä, animoiduilla giffeillä jne.

Kokeilun sovittu aikataulu on karkeasti: ensimmäisen version toteutus heinäkuu, botin käyttö ja parannukset elo-syyskuu, yhteenveto lokakuu.


20.8. Neuvontabotti on nyt livessä!

Neuvontabotin ensimmäinen versio valmistui elokuun alussa ja katselmoimme sen yhdessä Opiskelijan Tampere ry:n ja Tampereen kaupungin kanssa. Botin sisältönä on yleisimmät opiskelijoiden kysymykset opiskelusta Tampereella. Kysymyksiä ja vastauksia päivitetään jatkossa palvelun lokitietojen perusteella. Botti löytyy osoitteesta opiskelijantampere.fi klikkaamalla sivun oikeassa alanurkassa olevaa botin kuvaa.

24.8. Hyvää näkyvyyttä kokeilulle

Tampereen kaupungin tiedote kokeiluun liittyen:

https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2018/08/21082018_3.html

31.8. Esittely AuroraAI-ohjelmalle

Neuvontabotin ensimmäisten viikkojen kokemuksia esiteltiin Kokeilunpaikan ja AuroraAI-ohjelman yhteisessä ajatustenvaihdossa. Parissa viikossa Neuvontabotin kautta on esitetty yli 250 kysymystä ja taustalla olevaa tietokantaa on täydennetty ahkerasti nyt jo yli 70 aiheeseen.

4.9. Yhteistyökumppanien tapaaminen

Kokoonnuimme Opiskelijan Tampere ry, Tampere ja Osaamisbotti Oy ja kävimme jo läpi mahdollista jatkoa kokeilun jälkeen. Periaatteessa Neuvontabotille olisi käyttöä ympäri vuoden. Päivitimme palaverin jälkeen myös uuden transparentin bottilinkkikuvan webbisivuille, jotta botti erottuu paremmin sivustolta (oikea alanurkka kuvassa).

19.9. Projektiryhmän tapaaminen

Aiheina mm. kuinka Neuvontabottikokeilua voitaisiin hyödyntää AuroraAI-hankeessa.

06.11. Kokeilujen päätöstilaisuus

Jaro Ovaskainen esitti kokeilun lopputulokset ja opit. Katso: https://www.motiva.fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtuma-aineistot/kokeilun_paikka/kokeilun_paikka_tekoalykokeilut-_paatostilaisuus_6.11.2018?v_13706=54260#editbar13706


Kommentarer
Logga in och kommentera med eget namn
Göm kommentarer