Nuorisovaltuusto näkyväksi ja tutuksi | Kokeilunpaikka.fi
2

Ketterä kokeilu

-

Försökets teman

NuoretKouluKokeilutYhteisöOsallisuusYhteistyöDigikuntakokeiluDemokratiaPolitiikkaViestintä

498 visningar

Försöket är skapat 20.04.2017

Rovaniemen nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuusto näkyväksi ja tutuksi

Nuorisovaltuuston näkyvyyttä paremmaksi

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Tahdomme lisätä Rovaniemen nuorisovaltuuston tunnettavuutta rovaniemeläisten nuorten keskuudessa, sekä lisätä nuorisovaltuuston uskottavuutta kaupungin päättäjien silmissä. Tunnettavuuden kautta tahdomme madaltaa nuorten vaikuttamisen kynnystä. Markkinointi- ja viestintätapoja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Miten kokeilu toteutetaan?

Nuorisovaltuuston näkyvyys parantuu ottamalla sometilejä käyttöön, tekemällä lehtikirjoituksia sekä järjestämällä tapahtumia. Alamme käyttämään reaaliaikaisesti Instagramia, Snapchattia ja Facebook:ia. Kirjoitamme Rovaniemen kaupungin blogiin. Järjestimme kansalaiskeskustelun, sekä paneelikeskustelun. Hankimme some-puhelimen nuorisovaltuuston tiedotuksen käyttöön. Perustimme tiedotustyöryhmän vastaamaan nuorisovaltuuston tiedotuksesta. Olemme edistäneet yhteistyötä kaupungin tiedotuspäällikön kanssa ja viestintäyksikön kanssa. Aloitimme etsinuvalainen -kampanjan suunnittelun, joka järjestetään 2.2018. Olemme järjestäneet kouluvierailuja, joissa olemme kertoneet oppilaille mikä on nuorisovaltuusto ja kuinka nuoret voivat vaikuttaa omiin asioihinsa (ympäristöön, turvallisuuteen, päätöksentekoon yms.). Olemme järjestäneet kyselyn kouluihin, jonka avulla olemme selvittäneet koululaisten tietoutta nuorisovaltuustotoiminnasta. 18.5.2017-31.12.2018

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Rovaniemen nuorisovaltuusto ja erityisesti tiedotustyöryhmä

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

400€

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tiedotustyöryhmän jäsenet ja nuorisovaltuustotoiminnasta vastaava työntekijä sekä nuorisovaltuuston budjetista 400 €.

Vad har hänt under försökets gång?

17.10.2017

Nuorisovaltuuston näkyvyys on tällä hetkellä nuorten mielestä huono. Osallistuminen esimerkiksi nuorisovaltuustovaaleihin on ollut osassa kouluissa ja oppilaitoksissa pientä, koska nuorisovaltuustosta ei ole nuorilla tietoa. Tällä kokeilulla on tarkoitus tehdä nuorisovaltuustoa tunnetummaksi kaikille Rovaniemen nuorille, jotta nuorten tietämys omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan lisääntyy. Samalla näkyvyyden lisääminen auttaa nuorisovaltuustoa toimimaan kaupungin muiden toimielinten kanssa. Tavoite on saada nuorisovaltuuston toiminnan huomioiminen normaaliksi toiminnaksi lautakunnissa, kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa.

Kommentarer
Logga in och kommentera med eget namn
Göm kommentarer