Opiskelijoista ryhmä ja opiskelukaupunki tutuksi | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Försökets teman

Tekoäly

619 visningar

Försöket är skapat 24.05.2018

Humanistinen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yksikkö / yhteisöpedagogi (AMK) ja kultuurituottaja (AMK) -koulutukset.

Opiskelijoista ryhmä ja opiskelukaupunki tutuksi

Kokeilussa rakennetaan mobiiliteknologiaa hyödyntämällä toimintapeli, jonka avulla tuetaan aloittavien opiskelijoiden ryhmän rakentumista sekä opiskelupaikkakuntaan tutustumista.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kontaktiopetus on vähentynyt ammattikorkeakoulussa. Opiskelijat näkevät ryhmänä toisiaan vähemmän, eivät opi tuntemaan toisiaan, eivätkä itseohjautuvasti vielä alkuvaiheessa osaa rakentaa ryhmäänsä. Yhteisöllisyyden rakentumisen ja ryhmään kuulumisen kannalta yhteisellä toiminnalla on merkitystä. Erityisesti uusille opiskelijoille ryhmän rakentaminen on merkityksellistä, jotta opinnoille rakentuisi hyvän vertaistuen ja -oppimisen kulttuuri sekä mielenhyvinvointia suojaava ryhmän tuki. Opiskelijat eivät tunne uutta opiskelupaikkakuntaansa ja kaikilla ei ole valmiuksia lähteä itsenäisesti etsimään esimerkiksi uusia harrastusryhmiä. Haluamme kokeilulla oppia pelillisyyden tuomia mahdollisuuksia opiskelijoiden yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin kokemusten lisäämiseksi. Kokeilu opettaa korkeakouluopiskelijoille kokemuksellista ja tutkivaa oppimista sekä tekniikan hyödyntämista. Kokeilu soveltuu opiskelijoiden opintojen osaamistavoitteisiin, joten kokeilussa päästään oppimaan erilaisissa oppimisympäristöissä. Kokeilu tuo opiskelijoille konkreettista tukea yhteisöllisyyden rakentumiseen ja kannustaa osallistumaan.

Miten kokeilu toteutetaan?

Mahdollistamme samalla vuosikurssilla opiskelevien opiskelijoiden tutustumisen, toistensa näkeminen, yhdessä toimimisen ja edistämme opiskelupaikkakuntaan kiinnittymistä. Paikkakuntaan kiinnittymisen ongelmaa ratkaisemme esittelemällä opiskelijoille tarkoitettuja palveluita, harrastuksia (järjestö- ja harrastustoiminta), kokoontumispaikkoja sekä myös muutamia toimialan verkostoja. Toimialan verkostoissa opiskelijat pääsevät tutustumaan opiskelijahyvinvointia tukevien järjestöjen toimintaan. Idea toteutetaan Seppo -sovelluksen avulla, joka hyödyntää mobiiliteknologiaa ja mahdollistaa eri toimintaympäristöissä tehtävän kokemuksellisen oppimisen. Sepon avulla rakennetaan ryhmään ja opiskelupaikkakuntaan tutustumista tukeva peli. Tutor-opiskelijat tuottavat pelin sisällöt uusille opiskelijoille ja toimivat pelin moderaattoreina. Pelin tuottaminen tehdään lehtoreiden ohjauksessa. Pelin toteutus rakennetaan sekä mahdollistamaan yhdessä toimimisen verkossa että face to face -kohtaamisella fyysisessä paikassa. Kokeiluun laaditaan viestintäsuunnitelma, myös sosiaaliseen mediaan. Elokuun aikana tutor-opiskelijat miettivät pelin sisällöt lehtoreiden ohjauksessa. Uudet opiskelijat aloittavat syyskuussa. Tutor-opiskelijat ohjeistavat ja sitouttavat aloittavat opiskelijat peliin tutor-tuntien yhteydessä syyskuussa. Pelia pelataan syyskuussa ja lokakuussa. Lokakuussa (22.10.) järjestetään lopputapahtuma, jossa käydään läpi opiskelijoiden kokemuksia pelilisyyden hyödyntämisestä ryhmän rakentamisessa sekä opiskelupaikkakuntaan tutustumisessa. Tapahtumassa palkitaan pelin voittajat.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttavat Humanistisen ammattikorkeakoulun Jyväskylän yksikön yhteisöpedagogi- ja kulttuurituottajakoulutuksen lehtorit (5 lehtoria) sekä tutor-opiskelijat (10 opiskelijaa), uudet syksyllä 2018 aloittavat yhteisöpedagogi- ja kulttuurituottajaopiskelijat (55 opiskelijaa), jyväskyläläiset järjestöt (6-8 järjestöä) sekä opiskelijoille soveltuvat muut hyvinvointipalvelut (6-8 kpl).

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Seppo lisenssi, 1000€. Palkinnot (älykellot) 10 kpl, 2000€. Pääsymaksut pelin toteutuspisteisiin,1000€. Tarjoilut 500 €. Julkisen liikenteen maksut 500 €. Yhteensä 5000 €.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Toteuttajilla on substanssiosaamista ja kokemusasiantuntijuutta opiskelijoiden hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistämiseen.