Oppilasraatien osallistaminen kasvis- ja kalaruokien tuotekehitykseen | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Försökets teman

NuoretLapsetVastuulliset ruokapalvelutOsallistaminen

3490 visningar

Försöket är skapat 12.02.2021

Oppilasraatien osallistaminen kasvis- ja kalaruokien tuotekehitykseen

Tavoitteena on luoda yläkoulun oppilaita osallistava makuraatitoimintamalli, joka on osa ruokatuotteiden tuotekehitystä. Pääpaino on kehittää ruokalistoille oppilaille maistuvia ja vastuullisesti tuotettuja kasvisruokia sekä kalaruokia korvaamaan kappaletuotteita.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Tarvitsemme uusia ruokaohjeita monipuolistaaksemme sesonkiruokalistoja. Ruokien tulee maistua oppilaille ja täyttää ravitsemukselliset vaatimukset. Oppilaiden osallistamisella saamme selville oppilaiden makumieltymykset tuotekehityksen tueksi. Makuraadin jäsenet toimivat kouluruuan markkinoijina. Lisäämällä kasvis- ja kalaruokia ruokalistalle huomioimme viestimme asiakkaillemme vastuullisuudesta.

Miten kokeilu toteutetaan?

Ensimmäiseksi luodaan kokeilun toimintamalli. Muodostetaan makuraati yhteistyössä perusopetuksen kanssa. Määritellään vuosittain tuotekehitettävät kasvis- ja kalaruuat. Testataan kehitetyt ruokaohjeet - makuraati antaa palautteen - muokataan ruokaohjetta (huomioidaan sydänmerkkikriteerit) - valmis ruokaohje nostetaan ruokalistalle. Makuraati vaihtuu lukukausittain. Ruokalistalle nostetuista uusista ruuista viestitään esimerkiksi Wilmassa ja Facebookissa.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toimintamallin suunnittelusta vastaa tuotantotiimi. Makuraadin perustamisesta ja ruokaohjeiden laadinnasta sekä tavarantoimittajayhteistyöstä vastaa ateriapalvelusuunnittelija. Käytännön tuotekehityksestä vastaa tuotantokeittiön tuotantovastaava ja ruokien valmistamisesta sekä testaamisesta vastaavat tuotantokeittiöiden kokit. Kokeilun viestinnästä vastaa palvelusuunnittelija ja viestintä huomioidaan vuositason viestintäsuunnitelmassa.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun budjetti koostuu työntekijöiden työajasta ja raaka-aine kustannuksista. Työntekijöiden työaika muodostuu suunnittelusta, makuraatien toteuttamisesta, ruokien tuotekehittämisestä, ruokaohjeiden laadinnasta ja ravintoarvojen laskennasta sekä tiedotteiden ja tukimateriaalien (esim. Excel) laadinnasta.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tuotantotiimillä (projektiryhmä) on vankka ja monipuolinen ammatillinen osaaminen. Tuotantovastaavilla ja tuotantokeittiöiden kokeilla on tuotekehitysosaamista. Meillä on kokemusta erilaisten kehittämisprojektien läpiviemisestä. Meillä ei ole ulkopuolista rahoitusta käytössä. Tuotekehitystyö tapahtuu kokkien työaikana. Osa projektiin liittyvistä työtehtävistä ovat osa päivittäisiä työtehtäviä. Majoitus- ja matkakustannuksiin ei ole määritelty määrärahoja.

Ruokapalvelun koko ja toiminta-alue?

Kajaanin Mamselli -liikelaitos valmistaa päivittäin noin 9200 ateriaa. Toimimme Kajaanin kaupungin päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Toimipisteitä meillä on noin 34. Meillä työskentelee noin 160 ateria- ja puhtaanapidon ammattilaista.

Motivaatio ja resurssit kehitysohjelmaan osallistumiseen?

Saamme projektin asiantuntijoiden ja verkostojen avulla määrätietoisesti kehitettyä asiakaslähtöisesti ruokaohjeita ja vakiinnutettua makuraatitoimintamallin. Saamme lisää ammattiosaamista kasvis- ja kalaruokien tuotekehitykseen. Pystymme käyttämään päivittäisiä työaikaresursseja kehittämisprojektin toteuttamiseen.

Vad har hänt under försökets gång?

13.04.2021

Kuulumiset kokeilun alussa

Tuotantotiimissä olemme valinneet uudet kokeiltavat kasvis- ja kalaruuat, joita kevään makuraati pääsee maistelemaan ja arvioimaan Google Formsin kyselyn kautta. 


Kysely on jo laadittu sekä QR – koodi kyselyyn luotu. Makuraadin ensimmäinen maistelutapahtuma järjestetään huhti-/toukokuun puolenvälin paikkeilla. 


Kommentarer
Mahtavaa, kun kokeilu Kajaanissa on lähtenyt liikkellee! Tänne vain sitten lisää kuulumisia, kun olette pitäneet makuraateja.
Logga in och kommentera med eget namn
Göm kommentarer