Päästövapaat rakennuskoneet | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Täydennystä tiimiin
  • Rahoitusta

Försökets teman

IlmastoIlmastonmuutosHiilijalanjälki

965 visningar

Försöket är skapat 22.09.2020

Päästövapaat rakennuskoneet

Tavoitteena on kehittää päästövapaa rakennuskone. Alkuvaiheessa prototyyppi. Kaupunkien tavoitteena täysin päästövapaa rakentaminen tulevaisuudessa. Tähän tarkoitukseen ei ole saatavilla vaatimuksia ja käytännön tarpeita täyttäviä työkoneita.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kaupunkien ja kuntien tavoitteena on täysin päästövapaa rakentaminen tulevaisuudessa. Usealla kaupungilla on tästä kirjatut tavoitteet vuosilukuineen. vrt. Helsinki.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilussa kootaan tiimi kehittämään koneen prototyyppi. Prototyyppi testataan käytännössä työmaaolosuhteissa. Osa työstä on olemassa olevien komponenttien hyödyntämistä ja yhteensovittamista. Toinen osa on uuden tekniikan kehittämistä.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

rakennuskonevalmistaja, kaupunki esim Helsinki. Teknisen alan yhteistyökumppaneita suunnitteluun liittyen.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Budjetti koostuu tiimin jäsenten työpanoksen kustannusten korvaamisesta. Mahdollisten osakokonaisuuksien prototyyppiosien valmistuskustannuksista. Mahdollisesti prototyyppikoneen "rungon" hankkimisesta.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tiimissä on tällä hetkellä vain yksi henkilö - minä. Osaaminen on käytännön Infra-rakentamisen tuotantokokemus joka luo pohjan päästövapaan koneen kehittämiselle. Tuotantokokemus antaa reunaehdon tuotannon suunnasta. Kokeilussa selvitetään tarkasti muut tekniset reunaehdot. Päästöttömästä rakentamisesta on jo kaupunkien toimesta päätökset. Päätöksiä ei voida toteuttaa mikäli vaatimuksia täyttäviä koneita ei ole. Kokeilu tehdään osa-aikaisesti muun yrittäjätoiminnan ohella.

Vad har hänt under försökets gång?

17.01.2021

Näkökulmia rakentamisen päästöttömyyteen

Aloitteesi on ihan inspiroiva. Tässä jotain, mistä voisi olla ratkaisujen aineksiksi tai inspiraatioksi, osittain menee ohi aiheestasi ylipäänsä rakentamisen energiankäyttöön:


- päästötön sähkö ja polttoaineet ylipäänsä, joihin koneiden valmistus ja käyttö perustuvat


- voisiko häkäpönttö olla riittävän tehokas ja vaivaton esim. kaivurin voimanlähteenä? Vai onko järkevämpää käyttää nykyisiä moottoreita ja isommissa laitoksissa tehtyjä biopolttoaineita?


- koneiden ja työkalujen käytön tehostaminen (en osaa sanoa kuinka paljon siltä saralta löytyy) tai vähentäminen jos mietitään mitä ja miten rakennetaan


- koko prosessin materiaalien osalta energian säästöt: sahatavaran ulkoilmakuivaus (ja enemmän kuoren ym. jätteen polttoenergiaa sähköksi tai muualle) tai kanavakuivurissa auringon lämmöllä (ilman suora lämmitys lasin tai muovin ja tumman pinnan, esim. katon, välissä), sahatavaran korvaamista sopivissa rakenteissa pyöreällä mitallistetulla rankapuulla, jossa olisi vähemmän työstötarvetta?


- kuinka paljon enemmän tehoa hydrauliikalla nostaminen ja liikkuminen vie kuin suoremmat välitykset?


- kevyiden kuormalavojen siirtely esim. ideoimallani trukkikärryllä ( https://habilissite.wordpress.com/2020/12/29/trukkikarry/ ) esim. joutilaan kurottajan sijasta


- vanhaa lihasvoimaista tekniikkaa: nostureita: https://www.lowtechmagazine.com/2010/03/history-of-human-powered-cranes.html ja porakoneita: https://www.lowtechmagazine.com/2010/12/hand-powered-drilling-tools-and-machines.html - jos ihmiset haluavat investoida vapaa-aikaansa!Kommentarer
Logga in och kommentera med eget namn
Göm kommentarer