Paikallisten tuottajien 1-2 viikon lähes 100%:nen satokausiruokalista | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

  • Rahoitusta

Försökets teman

SatokausiajatteluVastuulliset ruokapalvelutElinkeinoelämäKestävä kehitys

3459 visningar

Försöket är skapat 12.02.2021

Paikallisten tuottajien 1-2 viikon lähes 100%:nen satokausiruokalista

Noin viikon tai kahden ajan hankitaan elintarvikkeet/ruoka lähes 100%:sesti paikallisilta elintarviketuottajilta, jotka suunnittelevat yhteistyössä ruokapalvelun kanssa tarjonnan.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Paikallisten ruoan tuottajien yhteen hiileen puhaltamisen edistäminen. Samalla ruokapalvelu saa tietoa lähialueen elintarvikehuollon toimivuudesta ja vahvuudesta. Muodostuu käsitys siitä, miten pitkän ajan ja miten kattavasti lähes yksinomaan paikallistarjonnalla pystytään tarjoamaan ruokaa. Valmistuskeittiössä voidaan pitää henkilöstön kehitys/ virkistyspäiviä paikallisen viikon aikana.

Miten kokeilu toteutetaan?

1) Selvitys, markkinointi ja ilmoittautuminen halukkaaksi 2) Ruokalistan koonti yhteistyössä paikallistoimijoiden kanssa 3) Sopivan toteutuskohteen valinta 4) Keskustelut koulujen ja/tai päiväkotien rehtoreiden/johtajien kanssa sopivasta ajankohdasta ja kestosta 5) Toteutus 6) Toteutuksen arviointi

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Koulujen ja päiväkotien johto ja henkilöstö, koululaiset ja päiväkotilasten vanhemmat, paikallistuottajat, kaupungin poliittiset päättäjät, ruokapalvelun henkilöstö ja johto.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Budjetti koostuu pääosin koordinointi tehtävistä ja paikallisten tuotteiden ostoista. Kokeiluraha käytettäisiin esimerkiksi AMK- opiskelijan, koordinaattori, palkkakustannuksiin. 5000 €:lla saanee kaksi- kolme kuukautta työpanosta. Restonomi opiskelija voisi tehdä tästä paikallisruoan kattavuudesta huoltovarmuuden näkökulmasta opinnäytetyönsä.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Johto on jo hankkinut markkinatietoa paikallisista markkinoista. Hankinnat kustantaa kaupunki.

Ruokapalvelun koko ja toiminta-alue?

105 henkilöstöä, 15.000 asiakasta.

Motivaatio ja resurssit kehitysohjelmaan osallistumiseen?

Paikallisen ruoan hankinta on oman ruokapalvelun kilpailuetukysymys. Aluetalouden vahvistaminen on sekä kunnan, ruokapalvelun ja huoltovarmuuden kannalta elinvoimakysymys, johon kannattaa panostaa. Resurssia ko. kokeilu vaatii varsin niukasti, johdon sitoutumista ja opiskelijan ohjaustaitoja sen sijaan.

Lärdomar av försöket

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Olemme melko varmoja kokeilutiimissämme, että pääsemme tavoitteeseemme, miltei 100%:n satokauden, lähiruokalistamme totetuu Salon kolmen valmistuskeittiön osalta viikolla 34. Olemme oppineet paljon, mm. sen kuinka haastavaa lähiruokaelintarvikkeiden toimittaminen on pienyrittäjille ja kuinka suuri ilo ja apu oli siitä, että paikallinen tukkuri auttaa meitä kaikkia elintarvikkeiden toimituksissa. Toimittajaverkoston hallinnasta olemme oppineet paljon ja myös yhteistyöstä ja viestinnästä niin Salon ravitsemis- ja puhtaanapitopalveluiden sisällä kuin sen ulkopuolella, mm. toimittajat, asiakkaat, asiakkaiden edustajat ja päättäjät. Ilahduttavaa ja opettavaista oli kuinka paljon mm.osallistamisprojektimme kiinnostivat perusopetusta. Osasimme valita Salon 12:sta valmistuskeittiöstä juuri oikeat kolme valmistuskeittiötä kokeilukeittiöiksi.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Uutta tietoa saatiin paljon, mm. se, ettei pidä antaa hankaluuksia kohdatessa periksi. Useimpiin epäselvyyksiin ja hankaluuksiin löydettiin ratkaisu, useimmiten uusi tapa toimia tai väliaikaisesti uusi tapa/ ratkaisu jonka käyttökokemukset taas antoivat/ antavat pitempiaikaisen ratkaisun.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Kaksi kokeiluviikon ruokaa/ MENUUTA laitetaan pysyvästi ruokalistalle ja kaiken aikaa kehitetään uutta!