Palvelutarpeen arviointi sosiaalialan ja järjestöjen palveluista | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Försökets teman

TekoälyElämänhallintaToimintamalliArjenhallintaSaavutettavuusHyvinvointi

467 visningar

Försöket är skapat 23.04.2018

Marjo van Dijken, Vantaan perheneuvolatoiminnan yksikkö

Palvelutarpeen arviointi sosiaalialan ja järjestöjen palveluista

Tekoälyn avulla sosiaalialan palveluita tarvitsevat perheet ja yksilöt voisivat arvioida itse palveluntarvettaan tehokkaasti ja itseohjautuvasti. Mallissa peruspalvelut ja järjestöjen tarjoamat palvelut pisteytetään. Tämän jälkeen asiakas arvioi sovelluksen avulla perheensä, itsensä tai lapsensa toimintakykyä asteikolla 0-10. Tekoäly voi tämän jälkeen suositella asiakkaalle hänelle sopivia eri palveluita sekä esimerkiksi mahdollisia perheterapeuttisia tehtäviä tilanteen ratkaisemiseksi ennen asiakkuuden alkamista tai ehkäpä asiakkuutta ei edes enää sitten tarvita. Tekoäly ei voi täysin korvata sosiaalialan ammattilaisen tekemää palvelutarpeenarvioita, mutta se voi tehostaa prosessia, koska arvioin voi tehdä heti itse eikä siihen ole jonoa tai se ei vaadi työntekijäresurssia.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Ihmisillä on vain vähän tietoa erilaisista olemassaolevista sosiaalialan ja järjestöjen tarjoamista tukipalveluista ja google ei vielä kerro mikä palvelu omaan tilanteeseen voisi sopia. Helposti syntyy myös ajatus, että ei meidän tilanne ole vielä niin vakava ja apua esim parisuhdeongelmiin ja vanhemmuuden tukeen pyydetään liian myöhään. Tällä hetkellä asiakkaat joutuvat jonottamaan eri palveluihin vaikka kynnys avunpyytämiseen jo itsessään on varmasti ollut korkea. Tekoälyn käyttäminen palvelutarpeenarvioinnissa mahdollistaa nopean ensivaiheen selfhelpin asiakkaille. Tekoäly on myös ratkaisu tulevaan resurssipulaan, esim omainen voi saada kuvan olemassaolevista soveltuvista vanhusten palveluista tekoälyn avulla, jolloin palveluohjaajien ja -neuvojien tarve vähenee.