Pelastustoimen riskianalyysi | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Försökets teman

IkäihmisetTekoälySyrjäytyneetViranomaisyhteistyöSaavutettavuusLiikenneHyvinvointi

585 visningar

Försöket är skapat 20.04.2018

Petri Lindh

Pelastustoimen riskianalyysi

Pelastustoimen toimintavalmiuden nykyinen riskiluokittelu perustuu suppeaan dataan, eikä se ota huomioon esimerkiksi ennaltaehkäisevien toimenpiteiden vaikutusta onnettomuuden seurauksiin. Riskien todennäköisyyttä ja niiden mahdollisia seurauksia voitaisiin arvioida Pelastustoimen ylläpitämän, erittäin laajan Pronto-tilastointijärjestelmän avulla. Pronton lisäksi löytyy useissa eri tietokannoissa ilmeneviä taustamuuttujia, joilla tiedetään olevan vaikutusta onnettomuuksien esiintymiseen.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Haluaisin kehittää Pelastustoimen käyttöön tekoälyyn perustuvan palvelun, joka pystyy nykyistä tarkempaan riskiluokitteluun. Tekoälyn avulla pelastuslaitokset pystyisivät tunnistamaan alueellaan esiintyvät riskit entistä tarkemmin ja mitoittamaan palvelunsa paremmin todellisia riskejä vastaaviksi.