Pelillistämällä saaristoluonnon monimuotoisuuden avuksi | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Rahoitusta

Försökets teman

YmpäristöLuontoKasvatus

369 visningar

Försöket är skapat 22.11.2021

Saaristomeren luontokoulu / Suomen Saaristovaraus Oy

Pelillistämällä saaristoluonnon monimuotoisuuden avuksi

Tietoa lisäämällä voimme edesauttaa saaristoluonnon suojelua. Tiedon omaksumista voimme edesauttaa erilaisilla peleillä. Tavoitteena on luoda pilottina eri tyyppisiä pelejä ja selvittää pelien jatkokehitysmahdollisuuksia. Pelejä suunnitellaan peruskouluikäisille sekä yhdessä että yksin pelattaviksi. Sekä seurapeliksi yhdessä aikuisten kanssa pelattavaksi. Selvitämme digitaalisten pelien kehittämistä opetustarkoitukseen valmiita sovelluksia hyväksi käyttäen. Kokeilusta saatua kokemusta voimme käyttää avuksi jatkotoimia varten.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Pelien avulla voidaan tehdä oppimisprosessista mielenkiintoisempaa ja monipuolistaa opetusta. Luonnon monimuotoisuus ja siihen liittyvät uhkat voidaan pelien avulla tehdä helpommin ymmärrettäviksi. Pelien avulla voidaan lähestyä asiaa positiivisesti ja ratkaisukeskeisesti ja samalla vähentää uhkiin liittyvää ahdistusta. Pelit ovat lapsille ja nuorille tuttuja, mutta luonnon monimuotoisuuteen ja varsinkaan saaristoluontoon liittyviä pelejä ei juurikaan ole ennestään.

Miten kokeilu toteutetaan?

Tavoitteena on toteuttaa 2-3 erilaista peliä, joista yksi on seurapeli perheille ja loput peruskouluikäisille. Testaamme eri pelien toimivuutta ja opimme prosessin kuluessa miten pelejä kannattaa toteuttaa. Pelien avulla opitaan saaristoluonnosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Pelaaja voi valinnoillaan edistää luonnon hyvinvointia ja löytää ratkaisuja eri ongelmiin. Kokeilu aloitetaan peli-ideoiden valitsemisella kehittelyyn ja kokoamalla työryhmä, joka antaa näkökulmia peli-ideoihin ja kehittämiseen. Työryhmään valitaan edustajia pelien kohderyhmistä, ympäristöpedagogi ja Saaristomeren luontokoulun edustaja. Pelien suunnittelemiseen menee aikaa 2-3 kk. Testivaihe on 2 viikkoa. Pelien testaajana toimii kohderyhmä eli koululaiset. Kokeiluun käytettävä aika on n 3 kk.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Saaristomeren luontokoulu on kokeilun alulle panija ja vetovastuussa. Yhteistyökumppanina Saaristomeren biosfäärialue, referenssiryhmänä ja testaajana peruskoululuokka esim. Kemiönsaarelta tai Nauvosta.

Mikä on kokeilun budjetti?

Avustus käytettäisiin palkkoihin, palkkioihin, matkakuluihin, mahdollisiin lisensseihin, tila- ja välinevuokriin. Budjetti on n. 10.000 €, josta avustuksen osuus olisi 7000€.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Saaristomeren luontokoululla on osaamista ja tuntemusta saaristoluonnosta ja ympäristöpedagogiasta. Olemme järjestäneet leirikouluja saaristossa yli 20 vuoden ajan ja olemme itse suunnitelleet erilaisia opetusohjelmia tähän tarkoitukseen. Ohjelmien teemana on saaristoluonto, ilmastonmuutos, Itämeri, saaristokulttuuri, yhteistoiminta, retkeilytaito jne. Tällä rahoitushaulla haluamme ottaa käyttöön pelit ympäristökasvatuksen metodina. Kokeiluun on avustuksen lisäksi käytettävissä on omaa rahoitusta.

Kuinka avoimesti kehitettävästä ratkaisusta voidaan raportoida?

Ratkaisuista voidaan kertoa avoimesti.