Plastic Trainer | Kokeilunpaikka.fi
2

Ketterä kokeilu

-

Försökets teman

Kiertotaloushaku

426 visningar

Försöket är skapat 22.01.2019

Plastic Trainer

Plastic Trainer kouluttaa muovin kierrätyksen saloihin

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Muovin kierrätys aiheuttaa haasteita tavalliselle kuluttajalle. Mitä muovit oikein ovat? Mitä muoville tapahtuu Suomessa? Mitä muovia voi laittaa muovin kierrätykseen? Missä on lähin muovin kierrätysastia? Miten saan sellaisen taloyhtiööni? Voidaanko Plastic Trainerin avulla lisätä ihmisten tietoisuutta muovista ja muovin kierrättämisen mahdollisuuksista Suomessa?

Miten kokeilu toteutetaan?

Plastic Trainer on Waste Trainerin lisäosa, jolla lisätään ihmisten tietoisuutta muovin kierrätyksestä Suomessa ja perehdytään materiaalitekniikan saloihin. Plastic Trainerin tarkoitus on auttaa muoviin kohdistuvissa ennakkoluuloissa sekä pyrkiä vähentämään muovin kulutusta aiheuttamatta esimerkiksi ruokahävikkiä tai lisäpäästöjä tekemällä vääriä materiaalivalintoja. Pilotin aikana kokeillaan kasata yllämainituista aiheista tietopaketti, valita koeyleisö, jolla palvelua testataan ja haastatella ihmisiä kokeilun jälkeen siitä, mitkä ovat parhaat keinot omaksua tieto. Maalis-huhtikuu

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Betren tiimi osaksi HSY:n Waste Trainer -palvelua

Mikä on kokeilun budjetti?

5000 eur

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Betren tiimi koostuu kokeneista kiertotalousosaajista, joka on rakentanut Waste Trainer -palvelun. Lisäksi hankkeessa käytetään erityisesti muoviin ja materiaalitekniikkaan perehtyneitä asiantuntijoita.

Vad har hänt under försökets gång?

02.06.2019

Kokeilu startattiin helmikuun lopussa palaverilla, jossa päätettiin tietopaketin kokoamisen aikataulusta sekä Waste Trainerin perehdytyksestä. Muita Waste Traineriin sisältyviä oppaita vastaava tietopaketti kootaan maalis-huhtikuun aikana ja Waste Trainerin perehdytyspaketti ja sen käytännön esittely Kierrätyskeskuksen neuvojalle toteutetaan toukokuussa.

4/2019: Plastic Trainerin tietopaketti koottu, graafikka ja taitto seuraavaksi vuorossa

5/2019: Opas valmis. Ensimmäinen Waste Trainer -sessio järjestetty ja palautetta pyydetty.

Plastic Trainer -opasta tullaan jatkossa käyttämään osana Waste Trainer -koulutussessiota.

Kommentarer
Logga in och kommentera med eget namn
Göm kommentarer