Puhekäyttöliittymä kaupungin palveluihin | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Försökets teman

Tekoäly

878 visningar

Försöket är skapat 23.05.2018

Tommi Koistinen

Puhekäyttöliittymä kaupungin palveluihin

Puhuminen on helppo ja vaivaton tapa hoitaa asioita. Tässä kokeilussa testataan tekoälyä hyödyntävää suomenkielistä puheentunnistusta, jolla kaupungin palvelut tulevat täysin uudella tavalla lähelle ihmistä.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Puhuminen on helppo ja vaivaton tapa hoitaa asioita. Puhekäyttöliittymät ovat yleistymässä monissa eri palveluissa ja laitteissa erityisesti isoilla kielialueilla. Esimerkkejä puhekäyttöliittymää hyödyntävistä laitteista ovat Amazon Alexa, Google Home ja Microsoft Cortana. Suomen kieltä nämä eivät kumminkaan vielä tue. Tässä kokeilussa kehitetään ketterästi ensimmäinen prototyyppi suomenkielisestä puhekäyttöliittymästä valittuun kaupungin palveluun. Kokeilu mahdollistaa useiden erityyppisten palveluiden sujuvoittamisen ja saavutettavuuden parantamisen. Näitä palveluita voivat olla esimerkiksi: • Kaupungin eri palveluihin liittyvän tiedon ja neuvonnan uudenlainen tarjoaminen (teema: Arki Hallintaan). • Aktivointi osallistumaan tiedottamalla erilaisista ajankohtaisista tapahtumista ja kokoontumisista (teema: Enemmän Yhteisöllisyyttä). • Kaupungin ympäristöön ja luontokohteisiin liittyvät tiedotukset ja ajankohtaiset tapahtumat (teema: Ympäristö ja Me). Sopiva palvelu valitaan yhdessä kaupungin edustajien kanssa. Kokeilussa halutaan oppia, miten suomenkielinen puhekäyttöliittymä toimii julkisten palveluiden yhteydessä. Miten ihmiset kokevat puheella toimivan palvelun? Miten sujuva puhekäyttöliittymä on käyttäjien mielestä? Mitkä ovat jatkokehitystarpeet? Tavoite on mitata ja koostaa käyttäjien kokemuksista yhteenveto ja nämä opit jaetaan avoimesti Kokeilunpaikan tulokset-vaiheessa.

Miten kokeilu toteutetaan?

Suomenkielinen puhekäyttöliittymä toteutetaan tablet-sovelluksen avulla äänieristetyssä bottikopissa (ks. ehdotuksen otsikkokuva). Äänieristetty bottikoppi mahdollistaa rauhallisen ja yksityisen tilan kokeilla puheohjausta myös suomen kielellä. Mikäli kokeilu on menestys, vastaavia bottikoppeja voidaan sijoittaa sopiviin kaupungin solmupisteisiin (kirjastot, jne.). Kokeilu sisältää äänieristetyn tilan, puheentunnistusohjelmiston kehittämisen ja sen liittämisen sopiviin kaupungin palveluihin. Alustava prototyyppi sovelluksesta on jo olemassa (ks. oheinen linkki), jota jatkokehitetään tässä kokeilussa yhdessä kaupungin kanssa. Puheohjausproto: https://www.youtube.com/watch?v=3iz0cfdR41w Kokeilun aikataulu on kesäkuu-syyskuu 2018.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa Osaamisbotti Oy. Kokeilun sisällön sparrauksessa on mukana Tampereen kaupunki/yhteyshenkilö Outi Lehtinen.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun budjetti on 5000 eur. Tämä pitää sisällään äänieristetyn tilan järjestämisen kokeilua varten, puheentunnistusohjelmiston kehittämisen ja sen liittämisen valittuun kaupungin palveluun (joko staattista tietoa tai API-rajapinta). Lisäksi kokeilun seurannan ja tulosten analysoinnin sekä kokeilun lopussa yhteenvedon tuottamisen ja jakamisen.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tiimissä on ennestään kattava osaaminen palvelumuotoilusta, UX/UI-suunnittelusta, puheenkäsittelystä (puheentunnistus, synteesi) sekä tekoäly/chatbot-teknologian hyödyntämisestä erityisesti asiakaspalvelussa. Tiimi on toteuttanut useita chatbot-projekteja ja kehittää omaa tekoälyä hyödyntävää tuotetta.

Vad har hänt under försökets gång?

15.11.2018

Kokeilun lokikirja:

29.7. Aloitus

Pidämme suunnittelupalaverin Tampereen kaupungin kanssa elokuun alussa lomien jälkeen. Ajatus on lähteä toteuttamaan yksinkertaista palvelutarpeen kartoitusta puheohjauksen kautta perustuen jo tehtyihin protokokeiluihin.

Mielenkiintoisena sivuhavaintona Osuuspankki julkaisi heinäkuussa ennakkotietoa puheohjaukseen perustuvasta uudesta pankkipalvelusta: https://op-puhe.op-test.fi

15.8. Sparrailua

Ideoimme yhdessä Tampereen kaupungin edutajan kanssa mahdollisia käyttötapauksia puhekäyttöliittymälle. Kävimme läpi kaupungin avoimen datan rajapintoja. Erityisesti Visit Tampere API vaikutti mielenkiintoiselta: https://visittampere.fi/api-docs/. Täällä kaupungin tapahtumatiedot.

Muita puheohjauskokeiluja Suomessa: elokuun alussa Kotipizza julkaisi oman Alexa-puhepalvelun englanniksi.

31.8. Kokeilukonseptien esittely AuroraAI-ohjelmalle

Esimerkkeinä katsottiin yhdysvaltalaisia Alexa-palveluita, joissa kaupungit tai osavaltiot ovat tarjonneet tietoa ja neuvontaa julkisista palveluista Alexan kautta.

15.9. Käyttötapausten keräämistä

Konseptoitu mahdollisia käyttötapauksia pidemmälle: tapahtumahaku, aukioloaikojen kysely, bussiaikataulujen kysely. Interaktiivisuus botin kanssa: botti tekee tarkentavia kysymyksiä puhumalla ja mahdollisesti näyttää samalla aiheeseen liittyvää tietoa ruudulla. Next steps: prototyyppi valitusta/valituista käyttötapauksista syyskuun loppu, testaaminen käyttäjillä ja käyttäjäarviot lokakuun alkupuoli.

06.11. Kokeilujen päätöstilaisuus

Jaro Ovaskainen esitti kokeilun lopputulokset ja opit. Katso: https://www.motiva.fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtuma-aineistot/kokeilun_paikka/kokeilun_paikka_tekoalykokeilut-_paatostilaisuus_6.11.2018?v_13706=54260#editbar13706


Kommentarer
Logga in och kommentera med eget namn
Göm kommentarer