Pyörät helposti kuntoon! | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Försökets teman

Hiilijalanjälki

1099 visningar

Försöket är skapat 06.03.2019

Esa Partanen, Cursor Oy/Haminan kaupunki

Pyörät helposti kuntoon!

Pyöräilyssä yksi kompastuskivi on usein pienen huollon tarve, mutta huoltoon viemistä ei saa aikaiseksi. Tätä varten tehdään Haminassa pyörähuoltotempaus keskustan torilla, jossa kaikille tarjotaan ilmaista perushuoltoa, lanseerataan samalla itsepalveluhuoltopiste sekä promotaan pyöräilyä

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Pyöräilyssä yksi kompastuskivi on usein pienen huollon tarve, mutta huoltoon viemisellä voi olla monella turhan iso kynnys. Pyöräilyn edistäminen yksinkertaisilla toimilla on keskeinen keino vähentää arkillikkumisen hiilijalanjälkeä. Kuinka paljon pyörähuoltotempaus vetää ihmisiä ja miten kaikille avoin tapahtuma pystytään organisoimaan tehokkaasti. Vrt. naapurikaupunki Kotkassa on aiemmin järjestetty suljetuille ryhmille (esim. Cursor Oy:n henkilökunnalle) vastaavia pyörähuoltotempauksia. Kun päivä järjestetään kaksi kertaa, ensimmäisen päivän kokemuksia sekä tarinoita voi hyödyntää jälkimmäisen päivän valmisteluissa sekä markkinoinnissa.

Miten kokeilu toteutetaan?

Tuomalla pyörähuolto tempauksena helposti saavutettavaksi sekä perushuoltojen osalta ilmaiseksi, saadaan pyörien huoltoon tuomisen kynnys madallettua. Samalla voidaan muutenkin edistää pyöräilyä näkyvyyden sekä infon jakamisen myötä. Haminassa toteutetaan kahtena toukokuun päivänä yhteistyössä paikallisen pyörähuoltoliikkeen kanssa pyörähuoltotempaus keskustan torilla, jossa Haminan kaupunki tarjoaa kaikille halukkaille ilmaista pyörien perushuoltoa sekä lanseeraa samalla itsepalveluhuoltopiste. Kokeilussa periaate on yksi pyörä / henkilö, ja pyöriä huolletaan niiin monta kuin ehditään. Mahdolliset varaosat ihmiset maksavat itse. Pyörät tulee tuoda sekä noutaa takasin ennakkoon ilmoitettuna aikaikkunana. Isompia huoltoja varten pyörähuoltoliike voi ottaa pyörät mukaan kävelyetäisyydellä sijaitsevaan liikkeeseensä, jolloin asiakas maksaa huollon itse ja noutaa pyörän myöhemmin. Samalla tapahtumassa lanseerataan itsepalveluhuoltopiste, joka sijoitetaan myös hyvin keskeiseen paikkaan. Lisäksi tapahtumaan kytketään mm. sähköavusteisten polkupyörien esittely/testausmahdollisuus, jotka ovat monelle edelleen vieraita. Kokeilu toteutetaan kahtena touko-kesäkuun päivänä, alustavasti ensimmäinen toukokuun alkupuolella ja toinen kesäkuun alkupuolella. Päivät lyödään lukkoon huhtikuun alussa.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun koordinaatio on Haminan kaupungilla osana Ekologinen Hamina-ohjelmaa, ja tässä tukena Cursor Oy, joka tukee ko. ohjelman toteuttamista. Käytännön pyörähuollon toteuttaa paikallinen pyörähuoltoliike, joka on sitoutunut toteuttamaan kyseiset huoltopäivät, mikäli rahoitus järjestyy.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeiluun haetaan tukea 5 000 euroa, joka käytetään seuraavasti: 2 000 euroa itsepalvelupyörähuoltopisteen hankintaan, 2 000 euroa kahden pyörähuoltopäivän kustannuksiin pyörähuoltoliikkeen osalta sekä 1 000 euroa tapahtuman mainontaan ( mainostoimisto- ja media/painatuskulut).

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Kokeilu on osa Haminan kaupungin Hinku-työtä / valmistella olevaa Ekologinen Hamina - ohjelmaa. Tämän myötä kokeilun koordinaationa työresurssina on Cursor Oy:n asiantuntijan sekä Haminan kaupungin hinku-kesätyöntekijän työpanos. Haminan kaupungin aluepalvelun kanssa on alustavasti suunniteltu itsepalvelupyörähuoltopisteen sijaintia, ja suunnitelma tarkennetaan projektin alussa. Viestinnässä on käytössä Haminan kaupungin viestintäosaaminen.

Vad har hänt under försökets gång?

06.03.2019

Tuomalla pyörähuolto tempauksena helposti saavutettavaksi sekä perushuoltojen osalta ilmaiseksi, saadaan pyörien huoltoon tuomisen kynnys madallettua. Samalla voidaan muutenkin edistää pyöräilyä näkyvyyden sekä infon jakamisen myötä.Tätä varten Haminassa toteutetaan kahtena toukokuun päivänä yhteistyössä paikallisen pyörähuoltoliikkeen kanssa pyörähuoltotempaus keskustan torilla, jossa Haminan kaupunki tarjoaa kaikille halukkaille ilmaista pyörien perushuoltoa sekä lanseeraa samalla itsepalveluhuoltopiste. Kokeilussa periaate on yksi pyörä / henkilö, ja pyöriä huolletaan niiin monta kuin ehditään. Mahdolliset varaosat ihmiset maksavat itse.


Pyörät tulee tuoda sekä noutaa takasin ennakkoon ilmoitettuna aikaikkunana. Isompia huoltoja varten pyörähuoltoliike voi ottaa pyörät mukaan kävelyetäisyydellä sijaitsevaan liikkeeseensä, jolloin asiakas maksaa huollon itse ja noutaa pyörän myöhemmin. Samalla tapahtumassa lanseerataan itsepalveluhuoltopiste, joka sijoitetaan myös hyvin keskeiseen paikkaan. Lisäksi tapahtumaan kytketään mm. sähköavusteisten polkupyörien esittely/testausmahdollisuus, jotka ovat monelle edelleen vieraita.


Viestinnässä tapahtumasta tehdään mainosmateriaali, joka jaetaan paikallislehdissä, ulkomainontana sekä Haminan kaupungin eri viestintäkanavissa. Lisäksi Haminan kaupunki tekee asiasta tiedotteen paikallismedialle, tavoitteena myös se, että media tekee artikkelin itse tapahtumasta - tämä osaltaan edistään seuraavan tapahtuman näkyvyyttä.Cursor Oy:llä on kokemusta pienemmän ryhmän pyörähuoltotempauksista parilta vuodelta (omille työntekijöilleen 2016-2018 keväinä). Kokeiluehdotuksen kuva on kyseisestä tempauksesta vuodelta 2016.


Kokeilun tulokset ja opit ovat hyödynnettävissä myös myöhemmin suunnitteilla olevaan Haminan kaupungin kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman laadinnassa.

Kommentarer
Logga in och kommentera med eget namn
Göm kommentarer