Ravinteiden kierrätys kaupungissa | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Försökets teman

476 visningar

Försöket är skapat 18.08.2017

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus

Ravinteiden kierrätys kaupungissa

Maasta louhittava fosfori on loppumassa ja typen teollinen valmistaminen vaatii paljon energiaa. Samaan aikaan huuhdomme valtavia määriä ravinteita vessoista viemäriverkoston kautta vesistöihin aiheuttaen ongelmia niissä. Ravinteet ovat elintärkeitä ruoantuotannollemme, joten on tärkeää pitää ravinteet kierrossa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Ongelmana on, että vaikka kuivakäymälöillä saadaan helposti kerättyä ravinteita talteen myös kaupungeissa ja niille on myös helpot tavat käsitellä ne haitattomiksi. Kuitenkin kaupunkien määräykset estävät käsitellyn käymäläjätteen käytön, koska ne luokitellaan edelleen jätteeksi. Myös ihmisten mielikuvaa käymäläjätteessä kasvatettuihin kasveihin täytyy muuttaa.

Miten kokeilu toteutetaan?

Testaamme käymäläjätteen ja siinä kasvatettujen kasvien haitta-ainepitoisuuksia. Teemme niiden perusteella suosituksen kaupunkien määräyksiksi sekä huussin rakentamiselle että millä ehdoin käymäläjätettä saa hyödyntää. Teemme myös koulutusmateriaalin sekä käymäläjätteen käsittelijöille että muuten asiasta kiinnostuneille