Ravintolan viinien ulosmyynti helsinki | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Försökets teman

433 visningar

Försöket är skapat 18.10.2017

petri viglione

Ravintolan viinien ulosmyynti helsinki

Vapaampi ja vastuullisempi alkoholipolitiikka on osa liberaalia kaupunkikulttuuria. Helsingin kaupunginvaltuusto voisi olla aloitteellinen valtion suhteen, jotta Helsingissä voisi käynnistyä rajallinen kokeilu, joka mahdollistaisi viinien ulosmyynnin suoraan asiakkaille ravintoloiden (klo 9-21) aukioloajan puitteissa. Samaan aikaan kokeilun tuloksia pitäisi arvioida eri viranomaisten ja sidosryhmien kautta, kiinnittämällä erityisesti huomiota haittavaikutuksien ennaltaehkäisyyn kohdennetuilla toimilla, jonka kohteena olisivat todelliset riskiryhmät, eivätkä tavalliset kansalaiset.