Ruokapalvelun vastuullisuus kokonaispalvelun kilpailutuskriteerinä | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Rahoitusta

Försökets teman

HyvinvointiEkologisuusVastuulliset ruokapalvelutElinkeinoelämäPaikallisuusKunnat

1925 visningar

Försöket är skapat 13.02.2021

Ruokapalvelun vastuullisuus kokonaispalvelun kilpailutuskriteerinä

Ruokapalveluja ulkoistetaan kilpailuttamalla. Laadun ja tulevaisuudessa vastuullisuudella on suuri painoarvo tai se jopa on joiltakin osin poissulkeva kriteeri. Tässä kokeilussa kehitetään yhteisesti markkinoiden hyväksymää mittaristoa vastuullisuudelle. Paikallisuus-, lähiruoka, ruoan terveellisyys ja asiakkaan kokema laatu ovat ruokapalvelun laatua ja kaupunkimme strategisia tavoitteita mittaavia tekijöitä. Jos palveluja ulkoistetaan kilpailuttamalla monet näistä ovat suorastaan hankintalain kieltämiä kriteerejä. Ennen kuin kilpailuttamispäätös tehdään samoilla kriteereillä perustellaan kaupungin omaa ruokatuotantoa poliittisille päättäjille.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Ulkoistaminen kilpailuttamalla yleistyy. Markkinoilla on isoja kansainvälisiä yrityksiä, joilla on oma käsityksensä vastuullisuudesta. Kunnallisten ruokapalvelutoimijoiden olisi hyvä tietää oma vastuullisuustasonsa.

Miten kokeilu toteutetaan?

Luodaan mittarit "Portaat vastuullisuuteen" 1) Portaat vastuullisiin hankintoihin Taso 1. esim. 80%:ia kotimaista, ja 20 % paikallista. Poissulkevissa kriteereissä: ei lapsityövoimaa eikä huonoja tai syrjiviä olosuhteita, verot maksettuna jne. Taso 2. esim. 90% kotimaista, ja 25% paikallista, joista 5%:ia paikallista/kotimaista kalaa ja kasvista. Jne. Salon asettaa tavoitetason mittareiden perustella ja toteuttaa seuraavan kilpailutuksen tavoitteenaan esimerkiksi taso 2. Strateginen mittaristo on Salon ruokapalvelujen tuloskortissa seuraavalle 5 vuodelle ja elintarvikkeiden kilpailutus seuraavalla 5 vuodelle toteutetaan tänä vuonna. Tärkeää on saada oikeaa mittaritietoa tavoitteiden toteutumisesta ja siitä millä tasolla ollaan suhteessa markkinoihin ja kuntatoimijoihin. Suunnittelu kuluvana vuonna, toteutuksen seuranta seuraavina kahtena vuonna. Jatkossa kehitetään oman valmistuksen vastuullisuuskriteerejä esimerkiksi tuotannon resurssitehokkuudesta, ruokahävikistä- ja turvallisuudesta.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Ruokapalvelujen johto, kaupungin johtoa, tukku- ja paikallistoimijat.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Budjetti muodostuu suunnittelusta, kokouksista, asiantuntijatyön hankkimisesta. Pitkäkestoisena hankkeena 5000 euroa on vain alkupanos, joka käytetään vakuuttamaan työn strateginen tärkeys ja että työllä on kuntakentässä yleinen hyväksyntä. 5000 eurolla työ saadaan käyntiin, luotua projektisuunnitelma hankkeelle.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Salo on hankkinut elintarvikkeita Motivan kriteerien mukaisesti jo vuodesta 2017. Kaupunki on myös seurannut toteumaa indikaattielintarvikkeiden avulla. Ruokapalvelujen johdolla on hankintaosaamista ja kaupunki kilpailuttaa itse tarvitsemansa elintarvikkeet. Yleispätevien mittareiden luomiseksi tarvitaan verkostotietoa esimerkiksi paikallisruoka %:sta. Hankkeen on

Ruokapalvelun koko ja toiminta-alue?

15.000 asiakasta ja 105 ruokapalveluhenkilöstöä.

Motivaatio ja resurssit kehitysohjelmaan osallistumiseen?

Hankinnat ja toiminnan vastuullisuuden ja laadun kehittämistä on joka tapauksessa tehtävä. Ratkaistavaksi jää tehdäänkö sitä itse ja yksin, vai saadaanko mukaan saman mielisiä verkostokumppaneita. Lisäresursseja tämä ei vaadi suuria alkupanoksen jälkeen, joka tapauksessa työ on tehtävä, jos aikoo pysyä mukana alan kehityksessä ja oman kilpailukyvyn jatkuvassa parantamisessa.