Sähköyhteiskäyttöautoja Lappeenrantaan | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Försökets teman

Kiertotalous

735 visningar

Försöket är skapat 31.08.2017

Lappeenrannan kaupunki

Sähköyhteiskäyttöautoja Lappeenrantaan

Kokeilun rahoituksella hankitaan kaksi 22 kW lataustehon latauspistettä Lappeenrannan kaupungin tarjoamille pysäköintipaikoille. Latauspaikat on tarkoitettu sähkökäyttöisille yhteiskäyttöautoille. Yhteiskäyttöautojen vuokrauspalvelun käyttöönottamisella kaupunki pyrkii tehostamaan sekä omien että kaupunkilaisten ajoneuvojen käyttöä. Lisäksi palvelu tarjoaa merkittävän matalan kynnyksen kokeilumahdollisuuden kuntalaisille ja edesauttaa sähköautojen yleistymistä Lappeenrannan alueella.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Huolimatta mediajulkisuudesta, sähköautojen käyttö on hyvin vähäistä Lappeenrannan alueella. Sähköautojen yhteiskäyttökokeilulla pyritään vauhdittamaan näiden yleistymistä sekä luomaan uusi yhteiskäyttökulttuuri. Lappeenrannan alueella ei ole vielä palveluntarjoajia sähkökäyttöisille yhteiskäyttöautoille. Lisäksi sähköautojen yhteiskäyttöpalvelun operaattorit eivät yleensä tarjoa latauspisteitä palvelunsa mukana. Liikenteen sähköistämisen edistämisessä tärkeää tällä hetkellä on näyttää esimerkkiä ja tarjota helppo mahdollisuus sähköauton kokeilemiseen ja näin sähköautoihin liittyvien epäluulojen vähentäminen. Autojen yhteiskäyttö edistää loistavasti jakamistaloutta.

Miten kokeilu toteutetaan?

Tarjoamalla yhteiskäyttöautot ja niiden varaamiseen soveltuvan appsin lisäksi parkkipaikat ja latauspisteet, pystytään poistamaan merkittävä kynnys palvelun käyttöönottamiselle alueella. Kokeilussa asennetaan 22kWh tehoinen latauslaite kahdelle autolle, joka mahdollistaa keskinopean latauksen. Kaupungin sähköautot liitetään yhteiskäyttöpalveluun ja annetaan kuntalaisten vuokrattaviksi silloin, kun ne eivät ole kaupungin virkakäytössä. Kokeilussa testataan kuntalaisten kiinnostusta sähköautojen yhteiskäyttöön sekä edistetään sähköautojen hankintaa. Kokeilu on tarkoitus toteuttaa mahdollisimman pian.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Lappeenrannan kaupunki toteuttaa kokeilun.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun kokonaiskustannukset ovat 61500€ - kaupungille yhteiskäyttöautojen leasingmaksuista, 500 eur/kk, 36 kk sopimusaika ja 3 autoa = 54 000 euroa. - sähköliityntöjen vetämisestä latauspisteille 2500 euroa. - 2 x 22 kW latauspisteen hankkimisesta 5000 euroa. Kokeilulle haetaan 5000€ rahoitusta, joka on latauspisteiden kustannus.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Lappeenrannan kaupunki edistää vihreää kestävää, resurssiviisasta kaupunkikehitystä. Kaupungilla on monipuolista osaamista mm. kiertotaloudessa, ilmaston muutoksen torjunnassa sekä ympäristön suojelussa.

Lärdomar av försöket

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilulle asetetut tavoitteet ovat saavutettu. Latauspisteet ovat asennetut kaupungintalon parkkipaikalle. Sähköisten yhteiskäyttöautojen palvelun hankinta on käynnissä. Autot pitäisi olla käytössä huhtikuussa.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Kokeilusta kannattaa alkaa viestiä heti, että saadaan kaikki tarpeelliset henkilöt/tahot ajoissa mukaan. Ketterä ja kokeileva toimintatapa kannattaa ottaa käyttöön laajemminkin omassa organisaatiossa.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Sähköautojen yhteiskäyttökokeilu alkaa huhtikuussa. Toivottavasti toiminta vakiintuu ja leviää joka puolelle, että päästään turhasta omistajuudesta järkevään todelliseen käyttöperusteiseen liikkumiseen.

Vad har hänt under försökets gång?

23.02.2018

Kaupungin ajot ovat ensisijaisesti lyhyitä kaupunkiajoja sekä matkoja Etelä-Karjalan alueella. Tarkkaa tietoa nykyisen ajoneuvokaluston tunti-, päivä- tai kk-kohtaisista käyttötunneista ei ole kerätty, mutta ajoneuvotarve kohdistuu ensisijaisesti virka-aikaan noin 8-16 väliin, lomakausien ja viikonloppujen ulkopuolelle. Vuosittain ajosuorite on keskimäärin 10000km. Kaupungilla on tällä hetkellä yksi sähköauto, Ympäristötoimessa. Kaupunki on hankkimassa kolme sähköautoa lisää ja nämä ajoneuvot on tarkoitus liittää yhteiskäyttöpalveluun, jolloin ne olisivat kuntalaisten vuokrattavissa silloin kun ne eivät ole kaupungin virkakäytössä.

Lappeenrannan kaupunki pyrkii aktiivisesti vähentämään alueen kasvihuonekaasupäästöjä, sekä kaupungin omissa toiminnoissa että koko yhdyskunnan toimintoihin liittyen. Liikennesektorilla päästöjen vähentäminen on haastavaa. Omissa toiminnoissaan kaupunki voi siirtyä vähäpäästöisiin vaihtoehtoihin liikkumisen osalta, mutta tällä on vain vähäinen merkitys koko alueen liikennesektorin päästöihin. Suurempaan vaikutukseen pääsemiseksi alueen kuluttajat ja yritykset on saatava mukaan liikenteen päästöjen leikkaamiseen. Liikenteen sähköistämisellä on suuri potentiaali päästöjen vähentämisessä.

Liikenteen sähköistämisen edistämisessä tärkeää tällä hetkellä on näyttää esimerkkiä ja tarjota helppo mahdollisuus sähköauton kokeilemiseen ja näin sähköautoihin liittyvien epäluulojen vähentäminen.

Kokeilussa asennetaan 22kWh tehoinen latauslaite kahdelle autolle, joka mahdollistaa keskinopean latauksen. Kaupunki osoittaa pysäköintipaikat, jotka ovat käytettävissä latauslaitteen asentamiseen. Pysäköintipaikat sijaitsevat kaupungintalon läheisyydessä. Kaupunki vastaa latausasemien liittämisen kustannuksista omien parkkipaikkojen yhteydessä olevilla latausasemilla.

Kaupungilla on käyttöoikeus autoihin arkisin klo 7.30-16.30 välisenä aikana. Kaupungin käyttöoikeusajan ulkopuolella (iltaisin, viikonloppuisin) yhteiskäyttöautot olisivat alueen yritysten ja asukkaiden vuokrattavissa. Vuokraus ja auton käyttöönotto tapahtuu mobiilisovelluksen kautta.

Kommentarer
Logga in och kommentera med eget namn
Göm kommentarer