Salon kaupunki tukee realistisesti paikallista maa- ja elintarviketaloutta | Kokeilunpaikka.fi
2

Ketterä kokeilu

-

  • Rahoitusta

Försökets teman

LähiruokaSatokausiajatteluVastuulliset ruokapalvelutElinkeinoelämäPaikallisuus

1991 visningar

Försöket är skapat 13.02.2021

Salon kaupunki tukee realistisesti paikallista maa- ja elintarviketaloutta

Valtuustossa hyväksytty %- tai euromääräinen tavoite paikallisten, Salon alueen, elintarvikkeiden ostamiselle. Parhaimmillaan tavoite voi olla 35%:ia vuotuisista ostoista.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Salon ruokapalvelut kehittää omaa kilpailukykyään ja laatuaan siirtämällä osan jalostustehtävistä paikallisten yritysten tehtäväksi. Salon ruokapalvelun oma työpanostarve kohtuullistuu toiminnan laadun ja huoltovarmuuden vaarantumatta.

Miten kokeilu toteutetaan?

1) esim. Kala- ja kasvistuottajien selvittäminen kuuluttamalla ota-kantaa.fi-sivuilla. 2)Yritysten kanssa yhteiset reseptityöpajat. 3) Kala- ja kasvistuottajat esittelyssä kouluissa satokauden päätteeksi 4) Parhaat tuotteet ruokalistalle kokeiltavaksi ja palautteen antoa varten . Aikataulu 1) helmi- toukokuu, 2) touko- kesäkuu 3) elo-syyskuu, 4) kokeilut loka- joulu 5) Listoilla 2022 alusta tai satokauden 2022 alusta.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Toimittavat tukku, oma reseptejä kehittävä henkilöstö, johto (mittarit)

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Budjetti koostuu ilmoituksista, reseptejä kehittävän henkilöstön palkoista, tarvikekustannuksista ja on noin 500 €/resepti. 5000 €:lla pystytään kehittämään viisi uutta tuotetta listalle.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Johto hankinta- ja markkinaosaaminen, kokit tuotannon reseptiikan kehittäminen ja elintarvikeriskien hallinta. Asiakastyytyväisyysmittausosaaminen.

Ruokapalvelun koko ja toiminta-alue?

Henkilöstöä n. 105, Asiakkaita n. 15.000

Motivaatio ja resurssit kehitysohjelmaan osallistumiseen?

Salon ruokapalvelut on ollut koko olemassa olonsa ajan kiinnostunut lähi- ja paikallisruoasta, ruoan turvallisuudesta ja laadusta. Salo haluaa olla edelläkävijoiden joukossa. Varsinais-Suomi ja Salo on voimakasta kasvisten viljelyaluetta, koska kasvukausi on alueella pitkä ja Salon alueella on kalanjalostusta. Resurssia hankkeeseen, reseptien kehittämiseen, löytyy, koska se on strategisesti tärkeätä.