1

Kokeilun idea

-

Försökets teman

EsteettömyysTasa-arvoPääkaupunkiKaupunkiHackforsociety
Försöket är skapat 04.10.2017

Sertifikaatti tasa-arvoiselle kaupunkitilalle

Sertifikaatti palkitsee toimijoita ja toimenpiteitä, joilla kaupunkitilasta tehdään sosiaalisesti ja fyysisesti aiempaa tasa-arvoisempi

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Monille kaupunkilaisille oma lähiympäristö on vaikeasti ennakoitava, rasismia ja ennakkoluuloja heijastava ja turvattomuuden tunnetta herättävä. Kaupunki ei kuulu samoilla ehdoilla kaikille kaupunkilaisille.

Miten kokeilu toteutetaan?

Sertifikaatti kannustaa kaupungin eri toimijoita kehittämään tiloja ja niissä tapahtuvaa toimintaa siten, että kaupunkilaiset mahdollisimman erilaisista taustoista voivat kokea ne houkutteleviksi, mahdollisiksi ja turvallisiksi. Kokemusasiantuntijoista koostuva paneeli tunnistaa mahdolliset ongelmakohdat ja yhdessä sertifikaatin hakijan kanssa tehdään toimintapidesuunnitelma tilan kehittämiseksi. Kokemusasiantuntijat myös testaavat toimenpiteiden onnistumisen. Sertifikaatti on useampi portainen, jolloin toimijoita voidaan palkita jatkuvasta kehittämistyöstä.

Vad har hänt under försökets gång?

04.10.2017

Ongelman taustalla on erilaisten kohtaamisten vähäisyys kaupunkitilassa. Kohtaamisia aktivoimalla ja lisäämällä voimme vaikuttaa asenteisiin ja tämän kautta turvallisemman ympäristön muotoutumiseen. Suunnitelmassamme oleellista on tilojen ja niihin liittyvien toimintojen arviointi ja kehittäminen nojautuen kokemusasiantuntijoiden näkemyksiin ja toimenpide-ehdotuksiin sekä tilojen ymmärtäminen kokonaisvaltaisesti sekä niiden sosiaalisten että fyysisten ominaisuuksien kautta.

Kommentarer
Logga in och kommentera med eget namn
Göm kommentarer