Shareit-Jaettu auto | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Försökets teman

738 visningar

Försöket är skapat 19.01.2018

Erik Kanerva Shareit.global Oy/Shareit Bloxcar Oy

Shareit-Jaettu auto

Kokeilun tarkoitus kokeilla ja pilotoida Lappeenrannan kaupungin omistamien/hallinnoimien autojen vertasivuokraamista virka-aikojen ulkopuolella sekä viikonloppuisin asukkaiden käyttöön osana kaupungin liikkumispalveluja. Jakamisessa pilotoidaan Shareit-avainsäilöjen käyttöä, jolla auton luovutus-/palautustapahtuma helpottuu.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Miten jakaa kaupungin tai kunnan omistamia autoja (tässä tapauksessa Lappeenrannan kaupungin) siten, että niitä voidaan tarjota asukkaiden käyttöön muiden liikkumispalvelujen ohella. Kokeilusta halutaan oppia miten tämäntyyppistä palvelua käytetään, miten se otetaan kaupunkilaisten/asukkaiden toimesta vastaan ja miten autonkäyttöä voidaan tehostaa kun tällä tavoitellaan tilannetta, jossa nykyiset polttomoottoritekniikalla varustetut autot voidaan korvata ympäristöystävällisillä vaihtoehdoilla. Lisäksi kokeilusta halutaan oppia ne tekijät, joilla tekeminen voidaan toistaa myös muissa Suomen kaupungeissa ja kunnissa.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kotimainen Bloxcar autonjakopalvelu ratkaisee autonjakamisen haasteet myös kaupunki- ja kuntasektorilla tarjoamalla kokonaisvaltaisen autojakopalvelun/palvelualustan, jolla autojen jakaminen peer-to-peer periaatteella voidaan ratkaista helpolla ja turvallisella tavalla. Käytössä on tekemiseen räätälöidyt vakuutustuotteet, 24/7 tiepalvelu, luottokorttimaksut, viestintäjärjestelmä sekä laaja näkyvyys. Autonjakoa pilotoidaan Lappeenrannan kaupungissa ja tarkoituksena on jakaa kauoungin omistamia/hallinnoimia autoja ja saada niitä tehokkaampaan käyttöön, jotta ne voidaan uusia uusiin vähäpäästöisiin autoihin. Lisäksi tekemisellä halutaan mahdollistaa Lappeenrantalaisille mahdollisuus liikkua henkilöautolla ilman auton omistamisen pakkoa. Lisäksi kokeilussa testataan miten Shareit-avainsäilö toimii auton ajoonluovutuksen ja palautuksen työvälineenä. Syyskuu 2017- Tammikuu 2018 tarkoituksena jatkaa yhteistekemistä myös virallisen kokeiluajanjakson jälkeen.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa kotimainen Shareit Blox Car -autojen vertasivuokrauspalvelu yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin/GreenRealityn kanssa.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun budjetti on Kokeilun määritelmissä määritelty enimmäismäärä.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tiimi koostuu sekä täysipäiväisistä, että osa-aikatyöntekijöistä. Tiimillä on monipuolista jakamis- ja kiertotalouden taustaa yhdistettynä liikenne- ja autoalan erikoisosaamiseen myynti-ja markkinointikulmaa unohtamatta.