1

Kokeilun idea

-

Försökets teman

Försöket är skapat 11.03.2017

Sodan uhka ja terrorismi

Nämä ovat ongelmia jotka ovat itseaiheutettuja.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Geopolittiseen epävakauden poistamiseen siten, että ihmiskunta voisi keskittyä muihinkin sen olemassa oloa vaarantaviin epäkohtiin kuten luonnon saastumiseen ja ylipopulaatioon lieve ilmiöihin.