TeKeKu - Tekstiilien Kestävä Kulutus | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Försökets teman

Hiilijalanjälki

540 visningar

Försöket är skapat 05.03.2019

U-landshjälp från Folk till Folk i Finland rf. (UFF)

TeKeKu - Tekstiilien Kestävä Kulutus

Tekstiilien uudelleenkäyttö alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan säästää merkittävästi vettä ja vähentää hiilidioksidipäästöjä sekä käytettyjen kemikaalien määrää. Tekstiilien kestävän kulutuksen laskuri konkretisoi jokaiselle vaatelahjoittajalle ja kuluttajalle heidän valintansa ympäristöhyödyt.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Tietoa tekstiilien kestävän kulutuksen ympäristöhyödyistä on usein vaikea saada ja tieto on hajanaista. Kuluttajan on vaikea arvioida pienten, arkisten ympäristötekojen vaikutusta. Vaikka yli 80 % suomalaisista lahjoittaa vaatteita, on kuluttajalle haasteellista käsittää miten paljon jo yksikin kierrätetty vaatekappale tai uudelleenkäyttöön kierrätetyn vaatteen osto säästää vettä ja vähentää hiilidioksidipäästöjä sekä käytettyjä kemikaaleja. Tiedon välittäminen kuluttajille on kuitenkin tärkeää, koska tekstiiliteollisuus on vastuussa 10 %:sta kaikesta maailman hiilidioksidipäästöstä. Tietoisuuden levittäminen ja kasvattaminen on tärkeää sillä ympäristöystävälliset kulutusvalinnat koskevat kaikkia (so. vaatteiden käyttäjiä). Kehittää tekstiilikierrätyslaskuri, ja kerätä tietoa sen kannustavista vaikutuksista kulutustottumuksiin, kierrättämiseen ja kierrätysvaatteiden käyttöön. Selvittää, voiko laskuria käyttää pohjana kiertotalousliiketoimintamallille ja jatkokehittää mallia mobiilisovellukseksi.

Miten kokeilu toteutetaan?

Ratkaisuna tiedon välittämiseen ja tietoisuuden lisäämiseen kehitetään helppo, matalan kynnyksen tekstiilikierrätyslaskuri, jonka avulla kuluttaja voi havainnollistaa oman tekstiilinkulutuksen ja kierrätettyjen tekstiilien tuoman ”säästön” konkretisoiden arkisten, jokapäiväisten valintojen ilmastohyödyn. Laskurin avulla pyritään lisäämään tekstiilien käyttökertoja ja näin kannustamaan ilmastoystävällisempään elämäntapaan. Laskurin pyrkimyksenä on vaikuttaa vaatteiden kulutuskulttuuriin herättämällä ihmisiä miettimään omaa asennettaan kuluttamista ja kierrätystä kohtaan. Laskuri löytyy UFF:in kotisivuilta osoitteesta www.uff.fi. Laskurin testiryhmään kutsutaan toisen asteen opiskelijoita (Keuda Nurmijärvi). Opiskelijat testaavat laskuriaihion käyttäjäystävällisyyttä ja toimivuutta myös mobiililaitteilla. UFF:n kanta-asiakkaat saavat testatakseen valmiin laskurin. Kanta-asiakkaisiin kohdennetulla kyselyllä saamme tietoa siitä, onko laskurin tuottama tieto vaikuttanut kulutus- ja kierrätystottumuksiin. Näin laskurin jatkokehittäminen on kerätyn datan avulla mahdollista uutena kestävän kehityksen valintoihin kannustavana apuvälineenä kuluttajalle. 2.4. - 31.7.2019.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

UFF, tekniset tukihenkilöt.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Laskurin tekninen suunnittelu ja kehitys 3500 €, tiedotus 500 €, testaus, raportointi ja loppuanalyysi 1000 €. Kokeiluun ei saada muuta rahoitusta.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

UFF:llä on 30 vuoden kokemus tekstiilikierrätyksestä, kiertotaloudesta, data-analyysistä, ilmastotyöstä ja kestävästä kehityksestä. UFF:n keräämien tekstiilien jälleenkäyttöprosentti on yli 96, vain hieman yli 3 % tekstiilijätettä hyödynnetään energiantuotannossa jätteenpolttolaitoksella. UFF toimii myös Telaketju –hankkeen yhteistyöverkostossa. Hankkeessa kehitetään poistotekstiilin keräystä, lajittelua, jatkojalostusta ja kiertotalouteen perustuvia liiketoimintamalleja. Telaketjussa kehitetään kotimaiseen osaamiseen perustuvaa ekosysteemiä, jossa monialaisella yhteistyöllä luodaan uutta, vahvaa teollisuutta.