Tekoälyn hyödyntämisen edellytysten selvittäminen rakennuslupaprosessin tehostamisessa | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Försökets teman

565 visningar

Försöket är skapat 24.09.2018

Porin kaupunki

Tekoälyn hyödyntämisen edellytysten selvittäminen rakennuslupaprosessin tehostamisessa

Rakennuslupaprosessi on yksi yleisimpiä ja tärkeimpiä kunnan lupapalveluita. Asiakkaiden kokemus palveluista ei aina ole tyydyttävää; koetaan mm. että byrokratia kukoistaa ja prosessi on usein pitkä. Pori on käynnistänyt ”Tekoälykäs Pori” -hankkeen, jossa etsitään keinoja tehostaa palveluja.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Haluamme taata Suomen nopeimman rakennuslupaprosessin. Kokeilun avulla halutaan: - Hahmottaa paremmin ne toiminnot, joista rakennuslupaprosessi koostuu - Oppia, missä tekoälyä ja automatisaatiota voidaan parhaalla tavalla hyödyntää

Miten kokeilu toteutetaan?

Rakennuslupaprosessi on monimutkainen, useasta eri vaiheesta ja useassa eri järjestelmässä tapahtuva sarja erilaisia tapahtumia. Prosessi on siis mallinnettava huolella ja pohdittava uuden teknologian mahdollisuudet tekoälyn hyödyntämisessä. Mallinnetaan rakennuslupaprosessi ja keskustellaan tekoäly- ja automatisaatioalan yritysten kanssa uuden teknologian mahdollisuuksista nopeuttaa prosessia. syksy 2018

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Palavelutuotannon osalta Porin kaupunki Teknisessä toteutuksessa ICT, tekoäly ja automatisaatioalan yritykset

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokonaisuudessaan 35 450 e

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Porin kaupungin omat ja monipuoliset kehittäjäresurssit