Tekstiilikierratys.fi -sivusto | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Försökets teman

TyöVapaa-aikaKyläKiertotalousKaupunkiLiiketoimintamallitKokeilutMaakuntaSaavutettavuusResurssiviisausAlustatalousKiertotaloushaku

317 visningar

Försöket är skapat 10.01.2019

Kati Levola (Aijuu Tekstiilikierrätys)

Tekstiilikierratys.fi -sivusto

Kokeilussa esitellään 02/2019 aukeavaa Tekstiilikierratys.fi -sivustoa ja etsitään sille käyttäjiä Turun ja Jyväskylän kevään kädentaitomessuilla. Samalla selvitetään digitaalisten työkalujen avulla (mahdollisten) käyttäjien toiveita ja näkemyksiä sivuston jatkokehittämistä varten.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Tekstiiliteollisuus on ympäristöä valtavasti kuormittava tuotannonala. Tekstiilien tuotanto on ongelmallista aina kuitujen tuottamisesta vaatteiden valmistukseen, kuljetuksiin ja jätteeksi päätymiseen asti. Poistotekstiilit olisi resurssien kannalta järkevintä käyttää uudelleen. Osa käsityöyrittäjistä sekä kolmannen ja julkisen sektorin toimijoista tarvitsee ja haluaa käyttää poistotekstiilimateriaalia, osalta sitä syntyy tai jää muun toiminnan seurauksena. Kaikki toimijat eivät asu kierrätyskeskusten lähellä, ja tarpeiden ja tarjonnan kohtaaminen voi olla hankalaa, ja sopivan materiaalin löytäminen aikaavievää. Kokeilussa halutaan nähdä, ovatko ihmiset halukkaita myymään ja käyttämään kierrätystekstiilimateriaalia, ja riittävän kiinnostuneita sivustosta liittyäkseen siihen. Samalla halutaan oppia, millaisia ominaisuuksia sivustolla pitäisi olla, jotta se palvelisi monenlaisia käyttäjiä mahdollisimman hyvin. Kokeilun tuloksia halutaan käyttää sivuston jatkokehittämiseen niin, että kallis ohjelmointityö voidaan suunnata järkevästi. Tulevaisuudessa jatkokehitysmahdollisuus olisi myös kuljetusten optimointi tai yhteistyö niin, että ekologinen materiaali myös siirtyisi paikasta toiseen mahdollisimman ekologisesti.

Miten kokeilu toteutetaan?

Tekstiilikierratys.fi -sivustolle yrittäjät ja muut toimijat voivat itse lisätä näkyviin tekstiilimateriaalitarpeitaan ja -tarjontaansa, ja käydä materiaalikauppaa suoraan, ilman turhia kuljettamisia ja välivarastointeja. Aikaa ja resursseja säästyy tekemiseen. Mm. nuorten harjoitusyritykset ja erilaiset harrastusseurat voivat käyttää sivustoa materiaalihankintoihinsa, mutta myös varainhankintaansa, ja samalla suosia kestävää ja ekologista kuluttamista. Kun kierrätysmateriaali löytää paremmin tarvitsijansa, ja sen saa kohtuullisella vaivalla ja kustannuksilla, tulee siitä houkuttelevampi vaihtoehto erilaisten tuotteiden valmistamiseen. Energiaksi tai kaatopaikoille päätyvän tekstiilijätteen määrä vähenee. Kierrätysmateriaali vahvistaa asemaansa todellisena vaihtoehtona neitseellisille materiaaleille. Sivusto tarvitsee hyvin toimiakseen riittävästi käyttäjiä, ja käyttäjät tarvitsevat hyvin toimivan sivuston. Kokeilussa kerrotaan sivustosta kohderyhmälle, etsitään käyttäjiä, ja samalla kerätään toiveita ja näkemyksiä tekstiilimateriaalin kierrätyksestä ja sivustosta digitaalisen kyselyn avulla. Kokeilu toteutetaan Turun ja Jyväskylän kädentaitomessuilla keväällä 2019. Kysely on keväällä auki myös verkossa, jolloin siihen voivat osallistua kaikki sivustosta kiinnostuneet, vaikkeivät kyseisillä käsityömessuilla kävisikään. Kyselystä tiedotetaan ainakin sivustolla ja yrityksen blogissa ja somessa, resurssien mukaan myös muualla. Kevät 2019, tulokset julki viimeistään toukokuussa 2019 yrityksen blogissa ja muussa somessa.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kati Levola oman yrityksensä Aijuu Tekstiilikierrätys (Aijuu Oy) kautta. Käytännön toteutuksessa mukana on todennäköisesti myös muutamia opiskelijoita Satakunnan ammattikorkeakoulusta.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Käsityömessut 2x 2000 eur (osastovuokrat ja -kulut, materiaalit, matkakulut, työ), kyselyn toteuttaminen ja saadun tiedon analysointi 500 eur, ja muu viestintä 500 eur. YHTEENSÄ 5000 eur

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

1) Kati Levola: vuosien työkokemus käsityöopettajana, kiertotalouteen ja tekstiilikierrätykseen perehtyminen, sekä tämänhetkiset liiketalousopinnot Satakunnan ammattikorkeakoulussa (Samk). 2) Samkin yrityskiihdyttämön myötä asiantuntemusta ja myös muiden opiskelijoiden apua on mahdollista käyttää. 3) Yritys on liittymässä Telaketju 2 -verkostoon, ja saa sitä kautta paljon tärkeää ja ajankohtaista tietoa. 4) Yritys perustaa sivuston omalla kustannuksellaan, käytössä on myös laitteita digitaaliseen työskentelyyn

Vad har hänt under försökets gång?

11.01.2019

Tekstiiliteollisuus on ympäristöä valtavasti kuormittava tuotannonala. Tekstiilien tuotanto on ongelmallista aina kuitujen tuottamisesta vaatteiden valmistukseen, kuljetuksiin ja jätteeksi päätymiseen asti.

Poistotekstiilien uudelleenkäyttäminen on resurssien ja energian säästämisen näkökulmasta paras vaihtoehto. Osa käsityöyrittäjistä sekä kolmannen ja julkisen sektorin toimijoista tarvitsee ja haluaa käyttää materiaalina uudelleenkäyttökelpoista poistotekstiiliä, osalta sitä syntyy tai jää muun toiminnan seurauksena. Kaikki toimijat eivät asu kierrätyskeskusten lähellä, ja tarpeiden ja tarjonnan kohtaaminen voi olla hankalaa, ja sopivan materiaalin löytäminen aikaavievää. Toisaalta kierrätyskeskuksiin saattaa kerääntyä paljon jotain materiaalia, kun lähistöllä ei ole riittävää asiakaskuntaa sitä hyödyntämään.

Aijuu Tekstiilikierrätys (Aijuu Oy) on avaamassa Tekstiilikierratys.fi -verkkosivuston, johon yrittäjät ja muut toimijat voivat itse lisätä näkyviin tarpeitaan ja tarjontaansa, ja käydä materiaalikauppaa suoraan, ilman turhia kuljettamisia ja välivarastointeja. Yrittäjien aikaa ja resursseja säästyy tekemiseen, kun materiaaleja ei tarvitse fyysisesti haeskella eri paikoista. Kierrätysmateriaali vahvistaa asemaansa vaihtoehtona neitseellisille materiaaleille. Mm. nuorten harjoitusyritykset ja erilaiset harrastusseurat voivat käyttää sivustoa materiaalihankintoihinsa, mutta myös varainhankintaansa, ja samalla suosia kestävämpää ja ekologisempaa kuluttamista.

Sivuston tehokas toiminta on mahdollista vain, kun siellä on riittävästi käyttäjiä. Kokeiluni on sivustosta viestimistä ja sen esittelyä, sekä käyttäjien löytämistä ja toiveiden ja näkemysten kartoittamista kevään aikana ainakin kaksilla käsityömessuilla ja digitaalisesti verkkokyselyllä. Toiveiden ja kokemusten perusteella sivustoa on sitten tarkoitus kehittää toimivampaan suuntaan.

Kokeilussa saatavia julkisia tuloksia voivat hyödyntää myös kaikki ne toimijat, joilta tulee materiaaliksi käyvää poistotekstiiliä, esim. laitospesulat, erilaiset kierrätyskeskukset ja yksityiset ihmiset. Kokeilusta saatavaa tietoa julkaistaan yrityksen digitaalisilla kanavilla, esim. blogissa ja somessa.

Kokeilun perusteella jatkokehitysidea on muokata sivustoa niin, että se palvelee eri käyttäjiä mahdollisimman hyvin. Tulevaisuudessa myös erilaisten kuljetuspalvelujen yhteensovittamista sivustoon olisi mielekästä selvitellä ja kokeilla, jolloin ekologinen materiaali myös liikkuisi paikasta toiseen ekologisemmin.

Kommentarer
Logga in och kommentera med eget namn
Göm kommentarer