Tiedot kuntien rakennuksista ajan tasalle | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Försökets teman

KuntaKaupunkiTeknologiaKokeilutViranomaisyhteistyöAutomaatio

521 visningar

Försöket är skapat 16.05.2018

Trimble Solutions Oy

Tiedot kuntien rakennuksista ajan tasalle

Kuntien rakennetun ympäristön tietovarasto on usein puutteellinen rakennuskannan ja –rekisterin osalta (geometria- ja ominaisuustiedot). Tiedot vanhoista rakennuksista ovat usein virheellisiä tai puutteellisia, ja esimerkiksi luvattoman rakentamisen tuomista muutoksista ei ole tietoa. Kokeilussa haettiin uusia teknologian mahdollistamia ratkaisuja virheiden havaitsemiseen ja korjaamiseen. Hanke sai osan rahoituksestaan KIRA-digi-hankkeelta ja se osaltaan toteuttaa hallituksen julkisten palveluiden digitalisoimisen kärkihanketta. https://kunnat.trimble.fi/kira-digi.html

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kokeilussa pyritään luomaan metodiikka ja säännöt, joiden avulla automatisoitu rakennuskannan virheiden etsiminen voidaan toteuttaa. Metodiikka käsittää tarvittavien lähtöaineistojen vaatimukset ja vertailuehdot eri aineistojen tutkimiseksi, esim. miten löydetään pistepilvestä rakennus, joka on rakennettu ilman rakennuslupaa, ja joka puuttuu rakennusrekisteristä. Luodaan digitaalinen prosessi ja metodiikka, jolla verrataan olemassa olevaa rakennusten aineistoa todellisen nyky-ympäristön aineistoihin. Tutkitaan mitkä aineistot soveltuvat tietojen vertailuun parhaiten tarkoituksenmukaisella tarkkuustasolla (pistepilvi, ilmakuva ja muut mahdolliset aineistot).

Miten kokeilu toteutetaan?

Menetelmällä saadaan virheelliset tai puutteelliset kohteet automaattisesti esiin ja visualisoitua paikkatietotekniikalla. Testataan automatisoituja digitaalisia menetelmiä, joilla rakennetun ympäristön tietojen laatua voidaan parantaa.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Trimble Solutions Oy

Lärdomar av försöket

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Digitaalinen menetelmä toimii varsin hyvin rakennuskohteiden automatisoituun tunnistamiseen ilmakuvien ja pistepilven avulla. Menetelmä havaitsee kohteet etsimällä rakennukset ja visualisoimalla ne paikkatietotekniikan avulla.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Menetelmällä saadaan lähtöaineiston tarkkuudesta riippuen tuotettua paikkatietoaineistoa, joka sellaisenaan kelpaa monenlaiseen käyttöön. ​Menetelmällä on mahdollista saada merkittäviä kustannussäästöjä verrattuna siihen, että rakennusten seulonta tehtäisiin täysin manuaalisena työnä. Analysoinnin tuloksena saadaan esille ne kohteet, joissa mahdolliset jatkotoimet on käynnistettävä (esim. lupamenettely), ja työssä voidaan keskittyä vaikutusten kannalta olennaisiin kohteisiin.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Analyysin suorittamista olisi yhä mahdollista kehittää tekemällä analyysisääntöihin tuloksien tarkkuutta parantavia muutoksia.