Toimiiko pesurobotti | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Försökets teman

316 visningar

Försöket är skapat 26.02.2018

Mikko Valtonen

Toimiiko pesurobotti

Testataan toimiiko Wall-R ikkunanpesurobotti kenttäolosuhteissa

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Ikkunan pesu on vaarallista ja kallista. Haluan automatisoida ikkunanpesun

Miten kokeilu toteutetaan?

Ideani on rakentaa ikkunanpesurobotti

Vad har hänt under försökets gång?

26.02.2018

Idea on rakentaa kahden diagonaalisen kaapelin varassa roikkuva laite joka osaa käyttää markkinoinen parasta pyörivää ikkunanpesuharjaa.

Kommentarer
Logga in och kommentera med eget namn
Göm kommentarer