Toimiiko pesurobotti | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Försökets teman

RobotiikkaAutomaatio

633 visningar

Försöket är skapat 26.02.2018

Mikko Valtonen

Toimiiko pesurobotti

Testataan toimiiko Wall-R ikkunanpesurobotti kenttäolosuhteissa http://www.wallrobotic.com

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Haluan selvittää voidaanko ikkunanpesu automatisoida Halutaan oppia mitä laitteessa tulee muuttaa ja paljonko siitä on hyötyä.

Miten kokeilu toteutetaan?

Ideani automatisoi manuaalisen työn Laite rakennetaan, sitä testataan ja kehitetään testitulosten avulla. Lokakuu 2017 - Helmikuu 2018

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Mikko Valtonen, Hilla Hyvärinen ja Pyry Hyvärinen

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

60 000 eur

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Wall-R 1.0 laite.

Vad har hänt under försökets gång?

26.02.2018

Ikkunanpesu on 20 miljadin euron markkina. Joka vuosi ikkunanpesu onnettomuuksissa kuolee useita ikkunan pesijöitä. Ihmiset kärsivät likasista ikkunoista ja yksytyisyyden suojaa loukkaavista ikkuanpesijöistä.


Ikunanpesu on monotinista työtä ja siten helppo automatisoida.


Ratkaisu on robotti. Robotti on esitelty kotisivuillaan: www.wallrobotic.comKokeilun tulokset on julkaistu täällä:

https://drive.google.com/open?id=1NW7oG-hD9g1Iii9_aicGkAdYpCPFoSzwvwUGB_evWe0

Kommentarer
Logga in och kommentera med eget namn
Göm kommentarer