Tukea muutosvaikutusten arviointiin | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Försökets teman

TekoälyDemokratiaPolitiikkaJohtaminenKansantalous

287 visningar

Försöket är skapat 01.05.2018

Johanna Kotipelto

Tukea muutosvaikutusten arviointiin

Uudet ideat muuttavat aina olemassa olevia käytäntöjä. Varsinkin politiikka on systeemisen muutoksen ajamista. On ymmärrettävä, mitä taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia päätöksillä on. Tässä tekoäly voisi auttaa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Päätöksenteon tueksi tarvitaan nopeasti ja laajasti tietoa muutoksen tuomista taloudellisista ja toiminnallisista vaikutuksista. Tähän tarvitaan systeemistä ymmärrystä, jossa tekoäly on vahvoilla. Otetaan se käyttöön.

Vad har hänt under försökets gång?

18.04.2019

Kuka vastaa palvelun järjestämisestä ja millaiselta palvelun yhteistuottaminen näyttää kun asiakas on keskiössä? Jos ehdotettu muutos on tulossa rahoitukseen (esim. budjettia leikataan), mitä vaihtoehtoja toiminnan järjestämiseksi on olemassa? Jos leikataan prosessista A, mitä tapahtuu prosessiketjun loppuosassa - mitä tapahtuu asiakkaalle?

Toiminnallisella puolella mallinnuksen pohjaa voisi löytyä valtioneuvoston ja virastojen asianhallintaa varten kuvaamista ylätason kuvauksista.

Taloudellisella puolella pohjadataa löytyy niin valtion tulo- ja menoarviosta kuin virastojen talousarviot kokoavasta Netrasta sekä VM:n ja muiden virastojen ylläpitämistä simulaatiomalleista. Eri skenaarioiden ajaminen ja ennusteet (predictive analysis) on tekoälyn vahvinta aluetta.

Lisäksi tarvittaneen nämä yhdistävä systeeminen kuvaus, joka verkostojen verkostona auttaa hahmottamaan, mitä vaikutuksia, positiivisia tai negatiivisia, esitetyillä ehdotuksilla on taloudellisesti tai toiminnan muutoksena. 


Kommentarer
Logga in och kommentera med eget namn
Göm kommentarer