Tulevaisuuden ammattikorkeakoulujen pedagogiikka | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Försökets teman

AmmattikorkeakouluKorkeakouluKokeilutYhteistyöOppiminen

609 visningar

Försöket är skapat 15.11.2017

Kokeileva Suomi -tiimi yhdessä ammattikorkeakoulujen kanssa

Tulevaisuuden ammattikorkeakoulujen pedagogiikka

Maailma ja työelämä muuttuvat - miten muuttuu ammattikorkeakoulujen pedagogiikka?

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kokeilukulttuuri goes Arctic -tapahtumassa etsittiin ratkaisuja tulevaisuuden ammattikorkeakoulujen pedagogiikkaan konkreettisten kokeilujen avulla. Tähän haaste-korttiin koostetaan tapahtumassa ideoituja kokeiluja sekä niiden myöhempää kehittelyä.

Vad har hänt under försökets gång?

22.11.2017

Rovaniemellä 7.-8.11.2017 järjestetyssä tapahtumassa muodostettiin viisi tiimiä, joiden tehtävänä oli kahden päivän aikana ideoida ja kehittää konkreettisia kokeiluja, joilla vastata tulevaisuuden ammattikorkeakoulujen pedagogiikan haasteisiin.

<u>Tiimit:</u>

Kaamoksen valo

 • Haaste: Nykyopetuksessa ei huomioida tarpeeksi opiskelijoiden omia vahvuuksia.
 • Idea: Parhaisiin oppimistuloksiin päästään, kun otetaan opiskeilijat mukaan suunnitteluun. Tällöin saadaan heidän omat vahvuutensa hyödynnettyä paremmin.
 • Kokeilu: Kurssin aluksi annetaan opiskeiljoille tavoite siitä, mitä heidän täytyy oppia. Opiskelijat voivat itse ideoida sen, miten käytännössä he haluavat tähän tavoitteeseen päästä.
 • Toteutus: Opiskeilijoille annettiin tehtäväksi pohtia, miten kehitettäisiin eläkeläisistä Rovaniemelle matkailutuotteen. Opiskeilijoiden täytyi miettiä, millä keinoin he oppivat taidot, joita tarvitaan tuotekehitystehtävissä. Opiskeilijat päättivät jakautua tiimeihin, jotka selvittävät eri asioita ja opettavat sen jälkeen toisiaan. Opettajat ovat enemmänkin tukena.

Riskillä jänkhälle

 • Haaste: Miten ammattikorkeakoulut voisivat vahvemmin kannustaa opiskelijoita yritteliäisyyteen?
 • Idea: Lisätään yritysyhteistyötä ja lähdetään oppilaitosten seinien ulkopuolelle.
 • Kokeilu: Kysytään yrityksiltä, millaista yhteistyötä he haluaisivat tehdä ja lähdetään näiden ehdotuksten pohjalta luomaan uusia kokeiluja.
 • Toteutus: Haastateltiin kauppakeskuksen yritysten henkilöstöä siitä, minkälaista yhteistyötä he voisivat tehdä opiskeilijoiden kanssa. Haastatteluissa kävi ilmi, että yhteistyötä voitaisiin tehdä esimerkiksi erilaisten tapahtumien ja tempausten järjestämisessä sekä verkko- ja some-markkinoinnissa. Yhdessä yrityksessä toivottiin myös apua kaupan visuaalisen ilmeen päivittämiseen, jossa opiskeiljat voisivat tuoda ulkopuolista näkökulmaa. Kokeilun toisessa vaiheessa kolme Lapin AMK:n opiskelijaa kävi pohtimassa kaupan sisustusta asiakkaan näkökulmasta. Tuotokset videoitiin ja lähetettiin yrittäjälle.

Korpitokka

 • Haaste: Nykyinen ylhäältä alas annettava opetussuunnitelma on liian jäykkä huomioidakseen opiskelijat yksilöllisesti.
 • Idea: Opiskelija pääsee itse rakentamaan oman oppimispolkunsa, ilman että opetussuunnitelma kahlitsee liikaa.
 • Kokeilu: Enää ei tehdä tutkintoa vaan osaajia! Lähdetään kokeilemaan yhdellä oppialalla (matkailu), jolloin opiskelija valmistuukin matkailun osaajaksi. Opiskelijat hakevat oman polkunsa pelin kautta, ja näin he voivat saada omannäköisensä opintopolun.
 • Toteutus: Matkailun opiskelijat toteuttivat ensimmäisen version pelistä. Seuraavassa vaiheessa valitaan Centria-ammattikorkeakoulusta 10 opiskelijaa, joiden kanssa uutta toimintamallia kokeillaan systemaattisemmin.

Kokeileva ja uudistuva kinos

 • Haaste: Miten ammattikorkeakoulut vastaavat muuttuvan työelämän tarpeisiin?
 • Idea: Vahvistetaan sisäisen yrittäjyyden asennetta. Siät edistetään kokeilevalla oppimisella, joka vaatii valmentavaa opettajuutta. Tarvitsemme enemmän vuorovaikutusta kuin aiemmin - tilaa keskustelulle ja fyysiselle kohtaamiselle.
 • Kokeilu: Laajassa kurssissa voidaan hyödyntää kokeilvan oppimisen ideaa, opiskelija saa itse päättää, millaisista aineksista hänen opintonsa koostuvat. Yrittäjiä mukana kurssin järjestämiseen, jotta työelämä tulee jo opintoaikana näkyvämmäksi.Heillä täytyy olla myös vahva teoreettinen pohja, jotta he osaavat kertoa, mihin myös teoreettista tietoa tarvitaan työelämässä.
 • Toteutus: Pilottikokeilussa haastateltiin opiskelijoita toimintamallista. Haastatteluissa malli sai positiivista palautetta. Varsinaista kokeilua lähdetään toteuttamaan syksyllä 2018.

Jalo talousriski

 • Haaste: Työ muuttuu eikä meillä ole varmaa tietoa siitä miten. Tähän haasteeseen nykymuotoinen opetussuunnitelma ei vastaa.
 • Idea: Muutetaan opetussuunnitelma kokeilusuunnitelmaksi! Opettajat enemmänkin mahdollistajan roolissa.
 • Kokeilu: Pilottina kysytään opiskelijoilta ja opettajilta heidän mielipiteitään ideasta.
 • Toteutus: Haastatteluissa ideaa kannatettiin. Seuraavaksi ammattikorkeakouluissa lähdetään toteuttamaan ideaa pienimuotoisesti. Opintosuunnitelma on vielä olemassa, mutta sitä voidaan lähteä rohkeammin soveltamaan.

Kommentarer
Logga in och kommentera med eget namn
Göm kommentarer