1

Kokeilun idea

-

Försökets teman

Sauna
Försöket är skapat 28.10.2018

Turvallisempi sauna

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Suomessa on vuosittain 30-40 saunakuolemaa. Suurin osa kuolleista on yli 50-vuotiaita, joilla on lisäksi sydänsairaus, diabetes tai jokin muu perussairaus. Isolla osalla näistä on lisäksi alkoholia veressään. Lisäksi he todennäköisesti saunovat yksin. Saunan kuumuudessa vajotaan tajuttomuuteen, eikä kenelläkään muulla ole tietoa tapahtumasta. Jos saunoja pystyisi hätärannekkeella ilmoittamaan omaiselleen avun tarpeesta, voi omaisen saapumisessakin kestää liian kauan. Tarvitaan konkreettisia ja välittömiä keinoja saunojan pelastamiseksi.

Miten kokeilu toteutetaan?

Ratkaisuna voisi olla liiketunnistimilla ja ääniohjauksella varustettu sauna. Saunojan ollessa pidempään paikallaan, saunaan syttyy punainen huomiovalo ja ääni kehottaa saunojaa liikkumaan. Jos saunoja ei reagoi kehotukseen, asunnon automaatiojärjestelmään liitetty ilmanvaihto tehostaa saunan poistoilmanvaihtoa. Lisäksi saunan ovi varustetaan automaattisella avaajalla, joka avaa samassa yhteydessä oven. Hälytys tapahtuneesta lähetetään joko lähiomaiselle tai hätäkeskukseen.