Turvallisuus sauna- ja pesutiloissa | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Försökets teman

Sauna

1246 visningar

Försöket är skapat 04.09.2018

Henna Järvinen

Turvallisuus sauna- ja pesutiloissa

Moni tukea, ohjausta tai apua tarvitseva ikäihminen asuu kotona. Ne joilla havaitaan tarve turvapuhelin palveluun, pääsääntöisesti palvelu otetaan käyttöön. Turvaranneke on ranteeseen tai kaulaan pujotettava, usein tiellä oleva kapistus. Ikäihmisillä voi olla haasteena muistaa ottaa ranneke pois peseytymisen ajaksi, sillä usein heille on painotettu kuinka tärkeää on, että ranneke pidetään ihan koko ajan kädessä.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Haluaisin muokata turvarannekkeen vesitiiviiksi ja lämpöä kestäväksi sekä helpommin lähestyttäväksi. Käyttäjäkokemukset veisivät tuotetta oikeaan suuntaan. Käyttäjäystävällisyys on tärkeintä tuotteen käytettävyyden kannalta.

Miten kokeilu toteutetaan?

Turvaranneketta voisi pitää joka tilanteessa, myös peseytymisen tai saunomisen aikana. Turvaranneketta tulee muokata/jalostaa käyttäjäystävällisemmäksi. Jalostus tulisi tehdä yhteistyössä ikäihmisten kanssa, heidän toiveitaan kuunnellen. -

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

En osaa sanoa.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

En osaa sanoa.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

-

Vad har hänt under försökets gång?

25.10.2018

Turvaranneketta tulee muokata/jalostaa käyttäjäystävällisemmäksi. Jalostus tulisi tehdä yhteistyössä ikäihmisten kanssa, heidän toiveitaan kuunnellen.


Käyttäjäkokemukset veisivät tuotetta oikeaan suuntaan. Käyttäjäystävällisyys on tärkeintä tuotteen käytettävyyden kannalta.


Jos turvaranneketta voitaisiin tarjota vesitiiviinä ja kenties lämpöä kestävänä, voitaisiin tehdä tyytyväisyyskysely asiakaskunnassa.


Jos turvaranneketta voisi pitää joka tilanteessa, se poistaisi ikäihmisten toimijuuden rajoitteita. Moni ei uskalla mennä yksin pesulle saatika saunaan, koska pelkää tapaturmaa. Kun kerran turvaranneke palvelu on olemassa, eikö rannekkeesta voisi tehdä täysin vesitiiviin.


Jos ranneke on täysin mahdotonta (tai kustannukset liian suuret) jalostaa lämpöä kestäväksi, ehdotan, että rannekkeen voisi siirtää ranteesta tai kaulasta nilkkaan saunomisen ajaksi. Jalkojen ollessa alempana kuumuuskaan ei ole samanlainen kuin ylälauteella.


Peseytyminen ja saunominen ovat ikäihmisille erittäin tärkeitä asioita elämässä. Monet voisivat rohkaistua yksin pesutiloihin, jos tietäisi, että apua saa milloin vaan nappia painamalla. Turvallisuuden tunne lisää toimijuutta ja pystyvyyttä. Tällä keinoin iäkkään voisivat voimaantua muillakin elämän osa-aluiella. Eli kokea että he osaavat ja pystyvät itse.

Kommentarer
Logga in och kommentera med eget namn
Göm kommentarer