Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäiseminen uudenlaisen hyvinvointivalmennuksen avulla | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Försökets teman

Diabetes

1359 visningar

Försöket är skapat 31.05.2019

Tahto Health

Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäiseminen uudenlaisen hyvinvointivalmennuksen avulla

Tyypin 2 diabeteksen ennaltaehkäiseminen luomalla ihmisille terveyttä edistäviä positiivisia rutiineja. Käyttäytymisen muutos mahdollistetaan tuomalla tutkittu tieto, vinkit ja vertaistuki helppoon päivittäin käytettävään sovellukseen.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Vaikeuden muuttaa omaa käyttäytymistään ja omaksua uusia positiivisia rutiineja jokapäiväiseen elämään. Ihmiset unohtavat kiireen keskellä huolehtia omasta hyvinvoinnistaan, mikä näkyy muun muassa liikunnan vähyytenä, epäterveellisten ruokatottumusten lisääntymisenä, uniongelmien kasvuna ja muina epäterveellisinä tapoina, jotka johtavat “epäterveellisyyden noidankehään”. Kaikki tämä aiheuttaa painonnousua ja erilaisten terveysriskien lisääntymistä, jotka altistavat tyypin 2 diabetekselle. Ihmisiä on vaikea saada tekemään asioita, joita he eivät halua itse tehdä. Monet itse asiassa haluavat tehdä henkilökohtaisen terveytensä kannalta hyviä valintoja, mutta erilaista tietoa pursuaa kaikkialla: on vaikea tietää mihin tietoon voi luottaa. Haluamme jakaa tutkittua tietoa ja keinoja toteuttaa terveellistä elämäntapaa ilman pikadiettejä ja epäonnistumiseen tuomittuja kuntokuureja. Monesti ihminen on myös haasteidensa kanssa yksin, koska lähipiiristä ei välttämättä löydy henkilöä, joka olisi käynyt itse läpi elämäntapamuutoksen onnistuneesti ja pystyisi tarjoamaan tarvittavan pitkäaikaisen tuen. Tai vaikka tällainen henkilö löytyisi lähipiiristä niin omia paheita, tietämättömyyttä ynnä muita asioita ei välttämättä haluta myöntää muille. Kokeilussa halutaan oppia kuinka ihmisiä voidaan auttaa elämänmuutoksen tekemisessä vielä paremmin ja mistä kanavista nämä henkilöt tavoitetaan parhaiten. Lisäksi haluamme saada palautetta käyttäjiltä kuinka hyvin olemassa oleva sovellus vastaa tyypin 2 diabeteksen riskiryhmässä olevien henkilöiden haasteisiin. Mitä nämä haasteet käytännön tasolla ovat? Kokeilun jälkeen saavutetut tulokset tiedotetaan niissä kanavissa, jotka kokeilussa osoittautuivat parhaaksi kanavaksi tavoittaa riskiryhmään kuuluvat henkilöt.

Miten kokeilu toteutetaan?

Tahto on positiivisella tavalla muun muassa yllämainitut ongelmat ratkaiseva, eri päätelaitteilla toimiva verkkopalvelu, ei siis pelkästään idea. Tahto auttaa terveyden kannalta positiivisten rutiinien nopeassa omaksumisessa (esimerkiksi kävele yli 10 000 askelta päivässä) ja terveyden kannalta haitallisten rutiinien karsimisessa (esimerkiksi lisätyn sokerin liiallinen syöminen). Käyttäjä valitsee nopeasti valmiista listasta terveyttä edistäviä tai terveydelle haitallisia toimia, joita on päivän aikana tehnyt. Näiden kirjausten sekä palveluun sisältyvän, ensimmäisen viikon aikana suoritettavan kokonaisvaltaisen henkilökohtaisen hyvinvoinnin kartoituksen perusteella Tahdon lahjomaton ja tuomitsematon algoritmi ehdottaa käyttäjän elämäntilanteeseen terveyttä parhaiten edistäviä tavoitteita. Jokainen meistä kokee kuitenkin toteutuksen kannalta erilaiset asiat realistiseksi, joten Tahto ei pakota käyttäjää valitsemaan mitään tiettyä tavoitetta vaan käyttäjä voi valita itselleen sopivimman tavoitteen useammista vaihtoehdoista. Jos käyttäjä esimerkiksi kertoo Tahdolle nukkuvansa huonosti ja liikkuvansa liian vähän UKK-instituutin suosituksiin nähden, hänelle ehdotetaan sekä parempaan uneen että fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen johtavia tavoitteita. Mikäli aikaisemmin nukkumaan meneminen ei ole realistista, mutta päivittäisen askelmäärän lisääminen voisi olla realistista käyttäjän itsensä mielestä, niin hän valitsee askelmäärän lisäämisen. Kun tämä, käyttäjän omasta mielestään helpompi tavoite on suoritettu, niin hän saa tästä onnistumisen kokemuksen ja rohkeutta kokeilla itselleen haastavampia tavoitteita. Tahdossa voi myös kysyä apua ja vinkkejä omiin haasteisiin muilta käyttäjiltä ja ylläpitäjiltä, joten palvelu tarjoaa elämänmuutokseen tarvittavan ja tutkimusten mukaan onnistuneen elämänmuutoksen saavuttamiseksi lähes välttämättömän sosiaalisen tuen. Lisäksi Tahdossa voi pitää myös päiväkirjaa ja seurata omaa edistymistään, mikä auttaa analysoimaan omaa henkilökohtaista tilannettaan, joka taas kasvattaa onnistumisen todennäköisyyttä. Tahdon avulla käyttäjä pääsee asteittain pois epäterveellisyyden noidankehästä ja voi saavuttaa ajan myötä terveyttä edistävät positiiviset rutiinit, joiden avulla saavutetaan muun muassa merkittävästi tyypin 2 diabeteksen riskiä pienentävä viiden kilon painonpudotus. Hankimme Tahdolle mahdollisimman paljon uusia käyttäjiä tarjoamalla palvelun ilmaiseksi maksimissaan viidellesadalle ihmiselle yhdeksi vuodeksi (palvelun arvo yli 70 000 euroa) ja markkinoimalla sitä erilaisissa kanavissa yhteistyössä erilaisten tahojen kanssa. Markkinointia tehdään esimerkiksi yhdessä julkisten tahojen kanssa jo tunnistetusti riskiryhmiin kuuluville henkilöille. Lisäksi teemme ilmaiskäytön aloittaneille palvelusta erillisen aloitus- ja loppukyselyn, jolla kerätään tietoa saavutetuista elämänmuutoksista. Tämä siksi, että itse Tahto-palvelussa käyttäjiltä ei kysellä tällaisia asioita ihan siitä syystä, että palvelu on henkilökohtainen ja anonyymi. Markkinointi aloitetaan heti rahoituksen saatuamme. Käyttäjille tehdää alkukartoitus ennen käytön aloitusta ja loppukartoitus kolmen kuukauden käytön jälkeen, kuitenkin viimeistään 15.10. tulosten anylysointia varten. Käyttäjät saavat jatkaa Tahdon täysinä jäseninä 12 kuukauden ajan. Kokeilun kautta Tahtoon liittyneitä jäseniä ei erotella muuta kautta käytön aloittaneista henkilöistä millään tavalla.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa Sentium Oy. Yhteistyötä kanssamme tekee muun muassa Optimal Performance. Tavoitteenamme on saada lisää laadukasta sisältöä tuottavia asiantuntijakumppaneita sekä lisää markkinointiosaamista riskiryhmien saavuttamiseksi. Haluamme saavuttaa myös tahoja, jotka haluavat ottaa Tahdon osaksi omaa palveluntarjontaansa.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Budjetti koostuu palveluun tehtävästä kehityksestä, työntekijöiden palkoista sekä laajaan markkinointiin menevistä kuluista. Kehitys vain tämän projektin osalta 500 euroa. Palkat vain tämän projektin osalta 2 000 euroa. Markkinointi vain tämän projektin osalta 5 000 euroa. Ulkopuolista muuta rahoitusta ei tällä hetkellä ole.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tiimillä on valmiina kymmenien tuhansien käyttäjien käyttöön skaalautuva sovellus, jota kehitetään kokeilun aikana sekä sen jälkeen vastaamaan entistä paremmin käyttäjien haasteisiin. Tiimillä on lisäksi laaja kokemus erilaisten kehityshankkeiden toteuttamisesta ja yhteistyökumppaniverkosto, jota voidaan hyödyntää myös tässä kokeilussa. Tiimi on kehittänyt useita erilaisia ohjelmistoja ja rakentanut erilaisia ohjelmistoyrityksiä, joiden oppeja voidaan hyödyntää myös tässä kokeilussa.

Lärdomar av försöket

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Tavoitteenamme oli testata uudenlaista hyvinvointivalmennusta tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä ja parantamisessa parempien auttamalla kokeiluun osallistuvia luomaan terveellisempiä arkirutiineja. Osa käyttäjistä otti Tahto-palvelun jokapäiväiseen käyttöön ja jatkaa edelleen sen aktiivista käyttöä päivittäin. Nämä käyttäjät ovat antamansa palautteen perusteella hyvin tyytyväisiä palveluun ja ovat saaneet konkreettisia tuloksia esimerkiksi painon laskun suhteen. Oli myös odotettua, että kaikki kokeiluun osallistuvat henkilöt eivät jatkaneet palvelun käyttöä kokeilun loppuun saakka. Saimme loppupalautteen 45 % käyttäjistä.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Palvelumme on uusi, joten opimme paljon lisää muun muassa siitä, miten palvelua täytyy jatkossa kehittää. Saimme lisäksi lisätietoa esimerkiksi markkinoinnin osalta. Testasimme erilaisia lähestymistapoja valitsemaamme yleisöön ja opimme tavoittamaan heitä. Tämä oppi on meille oikein tärkeää jatkon kannalta. Kokeilussa huomasimme, että meidän täytyy aktivoida osallistujia entistä enemmän. Osa käyttäjistä toivoi suorempaa ohjausta ja esimerkiksi tarkkoja ruokavalioita, joita noudattaa. Jatkossa meidän täytyy pohtia haluammeko kehittää palvelua tähän suuntaan esimerkiksi ottamalla käyttöön henkilökohtaiset tapaamiset ravintoterapeutin kanssa.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Kokeiluun osallistuneet henkilöt saavat käyttää Tahto-palvelua ilmaiseksi vielä ensi syksyyn saakka. Jatkamme palvelun kehittämistä saadun palautteen perusteella. Lisäämme käyttäjiä aktivoivia viestejä sekä selkeytämme palvelun käyttöohjeita. Osallistuimme kokeilun aikana Sitran järjestämille Boot Campeille, joista saimme paljon apua ja tapasimme muita kokeilijoita. Työpajoista saamiemme oppien avulla kehitämme vaikuttavuuttamme mm. kehittämällä raportointiamme palvelun käytöstä.

Vad har hänt under försökets gång?

08.11.2019

8.11. 2019


Kokeilumme alkoi suunnitellusti alkukyselyllä, joka täytettiin 302 kertaa. Kyselyn täytti 279 naista ja 23 miestä. Kyselyssä kartoitettiin tyypin 2 diabeteksen sairastumisen riskiä/sairastumista ja syitä kokeiluun lähtemiseen. Alkukyselyyn vastanneista 168 henkilöä ilmaisi halunsa lähteä mukaan kokeilemaan Tahto-sovellusta elämäntapamuutoksen tukijana ja näistä n. 100 henkilöä rekisteröityi lopuplta sovelluksen käyttäjiksi.


Kokeilumme on edelleen käynnissä eli kokeilussa mukana olevat henkilöt käyttävät sovellusta omaan tahtiinsa. Suoritamme kaikille ensimmäisen kyselyn täyttäneille loppukyselyn marraskuun aikana, jolla pyrimme selvittämään kokeilijoiden saamat hyödyt ja kokemukset sekä sen, miksi kokeiluun ei elähdetty mukaan tai miksi se lopetettiin kesken. Kokeilun tuloksista tiedotetaan heti niiden valmistuttua.

Kommentarer
Logga in och kommentera med eget namn
Göm kommentarer