Uusi työ kuntaosuudella | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Försökets teman

TyöTyöttömät

421 visningar

Försöket är skapat 05.03.2017

Pirjo Mustonen, työnsuunnittelija/työllistäminen, KUUSAMON KAUPUNKI

Uusi työ kuntaosuudella

Kunnan maksama työmarkkinatuen kuntaosuus maksetaan suoraan työllistävälle työnantajalle. Työnantaja voi olla kuka ja mikä tahansa Suomessa toimiva yritys, yhdistys, järjestö, kunta, julkinen laitos, yksityinen henkilö tai kotitalous, joka työllistää kunnan maksuvelvollisuuden piirissä olevan henkilön työssäoloehtoa täyttävään työhön. Avustusta maksetaan työssäoloehdon täyttymiseen asti. "Passiivimaksut aktiivikäyttöön".

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Tavoitteena on saada kunnan pitkäaikaistyöttömät heti palkkatyöhön, ja pienentää kunnan maksamaa 'passiivimaksua' mahdollisimman yrittäjäystävällisesti, oikea-aikaisesti ja olemattomalla byrokratialla. Kokeilu auttaa työnhakijaa, työnantajaa ja kuntaa aiheuttamatta turhia kustannuksia millekään osapuolelle.

Lärdomar av försöket

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilu aloitettiin loppuvuodesta 2015. Tavoite oli työllistää vuodessa 50 henkilöä. Viime vuonna 2016 työllistimme 120 henkilöä noin sadalle työnantajalle, joista 80% oli yrityksiä. Tuen päätyttyä 67% oli työssä - joko määräaikaisesti tai toistaiseksi. Työtä saaneista nuorin oli 19 ja vanhin 63 vuotta. Ensimmäinen työllistäjä oli yksityinen henkilö ja pienet yritykset ottivat työllistämismallin innostuneesti vastaan. Isommat yritykset työllistivät useita työntekijöitä kerralla. Kuusamossa yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden osuus putosi 16,7%, kun se muualla on 35-55%. Myös passiivimaksut kääntyivät laskuun.