Vakuutetaan päättäjille: Salon ravitsemispalvelut on kehittänyt aluetaloutta ja ruokaturvallisuutta positiiviseen ja entistä parempaan suuntaan lähiruualla ja kotimaisella ruualla. Toteutetut toimenpiteet ovat jo vaikuttaneet ja toimenpiteitä jatketaan. | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Försökets teman

IlmastonmuutosRuokatuotantoVastuullisuusKestävä kehitys

1700 visningar

Försöket är skapat 12.02.2021

Vakuutetaan päättäjille: Salon ravitsemispalvelut on kehittänyt aluetaloutta ja ruokaturvallisuutta positiiviseen ja entistä parempaan suuntaan lähiruualla ja kotimaisella ruualla. Toteutetut toimenpiteet ovat jo vaikuttaneet ja toimenpiteitä jatketaan.

Jatketaan ja laajennetaan jo vuonna 2017 alkanutta Motivan vastuullisuuskriteerien käyttöä ja toteutumisen mittaamista (Salon kaupungin elintarvikkeiden kilpailutus sopimuskaudelle 2022-2024 + optiovuotta). Indikaattorielintarvikkeiden avulla todennetaan toteutunutta ruuan laatuketjua tilalle asti. Jokaisesta elintarvikeryhmästä on oma indikaattorielintarvike. Tarkoituksen on lisätä indikaattielintarvikkeiden seurantaa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kokeilulla varmistetaan Salon kaupungin ruuan turvallisuus, vastuullisuus ja vahvistetaan paikkallisen ruuan osuutta Salon alueella.

Miten kokeilu toteutetaan?

Salon kaupungin strategia ohjaa toteutusta. Elintarvikehankinnnoissa, kaudelle 2022- 2024 + kaksi optiovuotta käytetään ja laajennetaan entisestään kilpailutuskriteereinä Motivan vastuullisuuskriteerejä, mm. broilerin jalkapistelukukriteeriä jolla varmennetaan broilereiden saaneen elää elämänsä terveellisesti ja lajinsa mukaisesti. Panostetaan entisestään kriteerien toteutuksen seurantaan osallistaen ravitsemispalveluiden operatiivista henkilökuntaa. Näin samalla varmennetaan myös käytettävän broilerin lihan olevan varmasti kotimaista.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Salon ravitsemispalvelut, valmistettavan ruuan raaka-aineen eli elintarvikkeiden: ensisijaisesti liha-raaka-aineen ja kasvisten ja vihannesten toimittajat, paikallinen toimittaja Kimmon Vihannes Oy ja myös sidosryhmät kuten asiakkaat, asiakkaiden edustajat ja kuntalaiset.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Henkilöstökuluista ja yhteistyötapaamisista toimittajien ja sidosryhmien kanssa neuvotteluineen. Viiden tulosmittarin laadinta yhteistyössä toimittajien ja operatiivisen henkilökunnan kanssa, noin 1000t €/ mittari.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Kokemusosaamista (aiempi yhteistyö mm. Motivan kanssa vastuullisuuskriteerien käytössä/ 2017). Hankinta ja kilpailuttamisosaamista, yhteistyöosaamista eri ammattitoimijoiden kanssa ja sidosryhmien kanssa.

Ruokapalvelun koko ja toiminta-alue?

Toiminta-alue on pinta-alaltaan laaja Salon kaupunki. Asiakkaita noin 15 000 koulupäivinä ja asiakkaina: ikäihmisiä, hoivakotien asukkaita, varhaiskasvatus, perusopetus, toinen asta (Salon lukiot), ja henkilöstöruokailu, suoritteita noin kolmemiljoonaa vuodessa, budjetti noin 9.5 milj. € ja henkilökuntaa noin 105 (paljon yhdistelmätyöntekijöitä).

Motivaatio ja resurssit kehitysohjelmaan osallistumiseen?

Oman kilpailukyvyn kehittäminen ja laadunvarmistus, henkilökunnan osallistaminen ja ennen kaikkea kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttaminen.