Viihtyisä reittiopastus puistoihin | Kokeilunpaikka.fi
2

Ketterä kokeilu

-

Försökets teman

494 visningar

Försöket är skapat 31.05.2021

Viihtyisä reittiopastus puistoihin

Hankkeessa toteutetaan viihtyisät reitit Korson juna-asemalta Ankkapuistoon sekä Martinlaakson juna-asemalta Jokiuomanpuistoon. Reittien viihtyisyyttä parannetaan kukkaistutusten sekä asfalttiin maalattavian kukkien avulla. Tavoitteena saada ihmisiä liikkumaan enemmän kävellen ja pyöräillen.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Perinteinen jalankulun ja pyöräilyn viitoitus on selkeä ja tärkeä. Kokeilulla halutaan lisätä ympäristön viihtyisyyttä ja herättää käyttäjän kiinnostus mitä reitin varrella ja päämäärässä odottaa. Tavoitteena on, että yhä useampi kiinnostuisi liikkumaan kävellen ja pyörällä ja lähtisi nauttimaan Vantaan kauniista ympäristöstä. Tarkoituksena on kokeilla uudenlaista viihtyisyyttä ja mielenkiintoa lisäävää tapaa selkeyttää ja tuoda kävely- ja pyöräilyreittejä enemmän esille.

Miten kokeilu toteutetaan?

Hankkeessa toteutetaan viihtyisät reitit Korson juna-asemalta Ankkapuistoon sekä Martinlaakson juna-asemalta Jokiuomanpuistoon. Reittien varrelle viherkaistoille istutetaan eri aikaan kukkivia sipulikasveja ja, koska kasvit eivät puhkea heti kukkaan, merkitään reitti myös asfalttiin maalattavien kukkien avulla. Kukat opastavat kulkua asemalta puistoon ulottaen samalla puistojen viihtyisyyttä kävely ja pyöräilyreiteille. Eri aikaan kukkivat kasvit toimivat eräänlaisena vuosikellona. Joku aloittaa pyöräilykauden krookusten kukkiessa ja toinen taas tulppaanien aikaan. Varhain nousevat kukat saattavat siis merkitä pyöräilykauden avausta ja keskikesällä kukkivat voivat puolestaan kannustaa nauttimaan kesän retkistä entistä enemmän. Puistot toimivat kaupunkilaisten yhteisinä olohuoneina, jotka tarjoavat elämyksiä ja virkistysmahdollisuuksia ympäri vuoden. Puistojen palveluita kehitetään jatkuvasti ja kokeilun avulla on mahdollista tuoda myös puistoja enemmän esille. Toimenpiteet toteutetaan kesä-heinäkuussa 2021. Toimenpiteet toteutetaan kesä-heinäkuussa 2021.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Toimenpiteistä vastaa Vantaan kaupungin eri toimijat (viher- ja katukunnossapito, liikennesuunittelu)

Mikä on kokeilun budjetti?

Budjetti koostuu hankittavista materiaaleista: istutettavat kukat, maali ja tarvikkeet. Kustannusarvio hankkeelle on 4 000 euroa.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Hankkeelle ei ole muuta rahoitusta. Työt tehdään kaupungin omana työnä työajalla.