Varaisovanhemmat lapsiperheiden apuun | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Försökets teman

Vapaaehtoistoiminta

121 visningar

Försöket är skapat 15.11.2017

Johanna Kiviranta

Varaisovanhemmat lapsiperheiden apuun

Suomi eriarvoistuu ja köyhyys periytyy. Samalla eläkeläisten määrä kasvaa suurten ikäluokkien eläköityessä, ja nämä eläköityvät ihmiset usein haluaisivat antaa takaisin yhteiskunnalle. Olisi hienoa luoda vapaaehtoistoimintaa, jossa etenkin vähävaraisille lapsiperheille etsittäisiin varamummeja ja -vaareja, jotka voisivat auttaa ajoittain lastenhoidossa, kesälomatekemisessä ja mahdollisesti lasten hankinnoissa. Tarkoituksena olisi antaa lapsille ympärilleen lisää turvallisia aikuisia, joihin kiintyä ja joihin luoda vahva ihmissuhde.