Vertaisryhmätoimintaan uusi tulokulma | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Försökets teman

137 visningar

Försöket är skapat 07.10.2017

Kaisa Koskinen

Vertaisryhmätoimintaan uusi tulokulma

Vertaisryhmät ovat tärkeitä. Tarinateatterin keinoin voisi löytää tähän toimintaan piristysruisketta. Turvallisessa ryhmässä kerrottu kokemus, ongelma tai tapahtuma muutuisi tarinateatterin keinoin esitykseksi, joka näyteltäisiin ko. jäsenelle. Tämä toiminta voi antaa ajatuksen, ratkaisuvaihtehdon tai ymmärryksen tapahtuneelle.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Haluan kehittää vertaisryhmätoimintaa. Uusi toiminnallinen malli vertaisryhmätoimintaan.

Miten kokeilu toteutetaan?

Vertaisryhmässä saa puhua ja kuunnella, tarinateatteri toisi ryhmätoimintaan uudenlaisen toiminnallisen elementin. Tarinateatteri voisi antaa uuden tulokulman, vahvistaa omaa ratkaisua tai viedä omaa ajattelua eteenpäin. Koulutetaan vertaisohjaajia tarinateatterin ohjaajiksi, jolloin koko ryhmästä voidaan muodostaa harrastajaryhmä, joka voimaannuttaa ns. "harjoituksissa" vertaisryhmätapaamisissa toisiaan. Kokeilun täytynee kestää muutamia vuosia.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kansalaisjärjestö

Mikä on kokeilun budjetti?

Vaikea sano, ehkä 100 000- 150 000 € / riippuen koulutettavien määrästä ja ryhmien määrästä

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Esim. vertaisryhmät ovat jo olemassa.

Vad har hänt under försökets gång?

07.10.2017

Ajatuslähtee, että koulutetaan jo olemassa olevia vertaisryhmäohjaajia ohjaamaan tarinateatterin menetelmiä käyttäen. Tämän jälkeen tarjotaan kiinnostuneille ryhmän jäsenille mahdollisuutta harrastaa ryhmässä tarinateatteria. Näin ryhmän jäsenistä yksi on vuorollaan kertoja ja kertoo sen asian, tunteen, tilanteen tai ongelman mikä on itsellä päällimäisenä. Ryhmän muut jäsenet esittävät asian hänelle tarinateatterin keinoin. Näin asiaa käsitellään ryhmässä ja asian osainen voi itse saada vastauksia, ajatuksia ja käsittelyvälineitä asiaansa.

Kommentarer
Logga in och kommentera med eget namn
Göm kommentarer