Vertaisvanhemmuus | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Försökets teman

AikuisetVanhemmuusYhteisöOsallisuusYhteisöllisyysVapaaehtoistoimintaLapsetHyvinvointi

670 visningar

Försöket är skapat 15.11.2017

Vertaisvanhemmuus

Vertaisvanhemmuus tukee vanhemmuutta ja vahvistaa vanhemmuuteen sitoutumista. Vertaisvanhemmuus lisää perheiden välistä yhteisöllisyyttä alueilla. Pelastakaa Lapset rekrytoi ja kouluttaa vertaisvanhemmiksi vapaaehtoisia perheitä. Vertaisvanhemmat voivat vierailla esimerkiksi perhevalmennuksessa, avoimessa kerhossa tai koulun vanhempainilloissa. Yhteistyötä tehdään Pelastakaa Lasten paikallisyhdistysten sekä muiden alueellisten, perheitä kohtaavien avaintoimijoiden, kuten neuvolan, kerhojen, leikkipuistojen ja koulun kanssa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kaikki vanhemmat eivät saa riittävästi tukea vanhemmuuteensa. Kaikilla vanhemmilla ei ole mahdollisuutta vertaistukeen. Tuen puute voi estää vanhemmuuteen sitoutumista. Sitoutuakseen vanhemmuuteen vanhemmat tarvitsevat tahtoa, tekemistä ja tilaa toteuttaa. Lähdemme kokeiluun avoimin mielin ja luotamme toiminnan kehittämisessä vapaaehtoisten sekä avainhenkilöiden näkemykseen alueellisesta tilanteesta ja palveluiden tarpeesta. Haluamme oppia vapaaehtoisilta ja kuulla perheiden toiveita toiminnalle.

Miten kokeilu toteutetaan?

Vertaisvanhemmuus tukee vanhemmuutta yleensä ja toimii kevyenä tukimuotona lapsiperheille. Vertaisvanhemmat menevät sinne, missä lapsiperheet ovat ja toimintoja suunnitellaan erityisesti lapsiperhe-elämän erilaisiin nivelvaiheisiin, kuten lapsen odotus ja syntymä sekä päiväkodin tai koulun aloittaminen tai murrosikä. Vertaisvanhemmuuden mallissa ammennetaan muun muassa Pelastakaa Lasten Isämies elämässä -hankkeen kokemuksia, jotta toiminta tavoittaa ja voimaannuttaa myös isiä. Vertaisvanhemmista kertyy vähitellen vapaaehtoisten joukko, joka voi oma-aloitteisesti järjestää monenlaista toimintaa kohdattavien perheiden kanssa. Vapaaehtoisten omille intresseille jätetään runsaasti liikkumatilaa. Selvitetään ja kartoitetaan toiminnan tarpeet alueittain yhteistyössä vapaaehtoisiksi vertaisvanhemmiksi hakeutuvien sekä paikallisten yhteistyökumppaneiden, kuten paikallisyhdistyksen ja neuvolan kanssa. Työstetään idea toiminnaksi, suunnitellaan rakenteita, toimintaa ja tehdään aikataulutusta. Aloitetaan toiminnan kokeilun aluksi kolmella paikkakunnalla. Saatujen kokemusten perusteella levitetään toimintamallia muille paikkakunnille. Kokeilun aloitus riippuu rahoituksesta. Kokeilu voidaan aloittaa syksyllä 2018 tai keväällä 2019.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Pelastakaa Lapset ry yhdessä paikallisyhdistystensä sekä muiden alueellisten, perheitä kohtaavien avaintoimijoiden, kuten neuvoloiden, kerhojen, leikkipuistojen ja koulujen kanssa.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Onnistuakseen kokeilu tarvitsee rahoitusta etenkin toiminnan käynnistymisvaiheessa. Tarvitaan työntekijäpanostusta suunnittelemaan vertaisvanhempien rekrytointia ja koulutusta sekä luomaan yhteistyöverkostoa alueen eri toimijoiden välille. Kokeilun onnistuessa palkkaamme yhden työparin tekemään hanketta yhdessä alueiden eri toimijoiden kanssa.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Pelastakaa Lapsilla on kattava, valtakunnallinen paikallisyhdistysverkosto 79 paikkakunnalla, joilla on hyvät paikalliset verkostot alueellisten toimijoiden kanssa. Pelastakaa Lapset tekee jo nyt monipuolista ennaltaehkäisevää työtä lasten ja perheiden hyväksi. Tukea tarvitseva lapsi voi saada kauttamme tukiperheen, tukihenkilön, sporttikummin tai lomakodin. Pelastakaa Lapsilla on pitkäaikainen kokemus perheiden kohtaamisesta, vapaaehtoistoiminnan organisoimisesta ja palveluiden tuottamisesta lapsille ja perheille.

Vad har hänt under försökets gång?

15.11.2017

Vertaisvanhemmuus tukee vanhemmuutta yleensä ja toimii kevyenä tukimuotona lapsiperheille. Vertaisvanhemmat menevät sinne, missä lapsiperheet ovat ja toimintoja suunnitellaan erityisesti lapsiperhe-elämän erilaisiin nivelvaiheisiin, kuten lapsen odotus ja syntymä sekä päiväkodin tai koulun aloittaminen tai murrosikä.

Vertaisvanhemmuuden mallissa ammennetaan muun muassa Pelastakaa Lasten Isämies elämässä -hankkeen kokemuksia, jotta toiminta tavoittaa ja voimaannuttaa myös isiä.

Vertaisvanhemmista kertyy vähitellen vapaaehtoisten joukko, joka voi oma-aloitteisesti järjestää monenlaista toimintaa kohdattavien perheiden kanssa. Vapaaehtoisten omille intresseille jätetään runsaasti liikkumatilaa.

EHDOTUS KOKEILUKSI

  • Selvitetään ja kartoitetaan toiminnan tarpeet alueittain yhteistyössä vapaaehtoisiksi vertaisvanhemmiksi hakeutuvien sekä paikallisten yhteistyökumppaneiden, kuten paikallisyhdistyksen ja neuvolan kanssa.
  • Työstetään idea toiminnaksi, suunnitellaan rakenteita, toimintaa ja tehdään aikataulutusta.
  • Aloitetaan toiminnan kokeilun aluksi kolmella paikkakunnalla.
  • Saatujen kokemusten perusteella levitetään toimintamallia muille paikkakunnille.

KOKEILUN RAHOITUS

Onnistuakseen kokeilu tarvitsee rahoitusta etenkin toiminnan käynnistymisvaiheessa. Tarvitaan työntekijäpanostusta suunnittelemaan vertaisvanhempien rekrytointia ja koulutusta sekä luomaan yhteistyöverkostoa alueen eri toimijoiden välille. Kokeilun onnistuessa palkkaamme yhden työparin tekemään hanketta yhdessä alueiden eri toimijoiden kanssa.


Kommentarer
Logga in och kommentera med eget namn
Göm kommentarer