Vertaisvuokraus- ja yhteiskäyttöautojen metahakukone | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Försökets teman

PääkaupunkiKiertotalousPalvelumuotoiluLiikenne

894 visningar

Försöket är skapat 29.08.2017

Riikka Lamminmäki, Laura Mäkelä, Kirsi Teräväinen

Vertaisvuokraus- ja yhteiskäyttöautojen metahakukone

Hakukoneen tavoitteena on vähentää oman auton omistamisen tarvetta tekemällä autojen yhteiskäytöstä nykyistä vaivattomampaa ja helpommin lähestyttävää käyttäjille. Palvelulla edesautettaisiin yksityisautojen yhteiskäyttöä ja näin edistettäisiin kiertotaloutta.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Yksityisautot seisovat keskimäärin 96 prosenttia elinkaarestaan käyttämättöminä parkkipaikoilla. Oman auton omistaminen on etenkin tiiviillä kaupunkialueella turhaa, mutta silti moni tarvitsee autoa silloin tällöin. Tähän tarpeeseen on tarjolla autojen vertaisvuokraus- ja yhteiskäyttöpalveluja, mutta niihin tutustuminen ja niiden kokeileminen ensimmäistä kertaa voi tuntua työläältä. Miten vertaisvuokraus- ja yhteiskäyttöautojen käytöstä voisi tehdä nykyistä vaivattomampaa ja siten vähentää oman auton omistamisen tarvetta? Kokeilun tavoitteena on 1) selvittää edellytykset vertaisvuokraus- ja yhteiskäyttöautojen metahakukoneen toteuttamiselle sekä 2) määrittää prototyypin ja käyttäjätestauksen avulla palvelun käyttöliittymältä toivotut ominaisuudet, jotta palvelu vastaisi mahdollisimman hyvin kohderyhmänsä tarpeita. Kun kokeilun tulokset on nähtävissä, voidaan päättää, ryhdytäänkö metahakukonetta todella rakentamaan. Ja jos ryhdytään, voisi hakupalvelua vähitellen laajentaa kattamaan pääkaupunkiseudun ulkopuoliset alueet.

Miten kokeilu toteutetaan?

Vertaisvuokraus- ja yhteiskäyttöautojen käyttöä voisi helpottaa metahakukone, joka kokoaisi eri palveluntarjoajien autot yhteen. Hakukoneen kehittyneillä haku- ja rajaustoiminnoilla halutunlaisen auton löytäminen haluttuun aikaan olisi nykyistä helpompaa. Hakupalvelun myötä oman auton omistamisen tarve vähenisi, kun auton vuokraaminen olisi entistä helpompaa ja jopa edullisempaa. Yhteiskäyttöautojen metahakukoneen toimivuutta testataan tekemällä käyttäjätestausta mock-upilla eli karkealla käyttöliittymän prototyypillä. Testattaviksi valikoidaan ennen kaikkea perheellisiä kaupunkilaisia (lähinnä pääkaupunkiseudulta), joiden auton käyttötarve on satunnaista. Lisäksi mukaan otetaan myös joitakin säännöllisesti autoilevia, jotta myös tämän ryhmän näkemykset saadaan mukaan. Näin saadaan määriteltyä palvelun käyttöliittymän toiminnallisuudet ja käytettävyyttä edistävät seikat. Toinen testattava asia on yhteiskäyttö- ja vertaisvuokrauspalveluja tarjoavien yritysten valmius lähteä mukaan hakukoneeseen. Alustavasti kiinnostuneita tahoja on jo useampi, mutta teknisten edellytysten selvittäminen on vielä tekemättä. Kokeiluun osallistuvien palveluntuottajien kokoaminen: loka-marraskuu 2017. Rajapintaratkaisujen selvittäminen: loka-marraskuu 2017. Mock-upin suunnittelu: loka-marraskuu 2017. Käyttäjätestaukset marras-joulukuu 2017.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Tiimimme, johon kuuluu viestinnän ja verkkopalveluiden ammattilaisia, sekä palkattavat tekninen asiantuntija ja käyttöliittymäsuunnittelija.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Teknisten ratkaisujen vaatimusmäärittely ja rajapintaratkaisujen selvittäminen asiantuntijatyönä: noin 1600 euroa (20 tuntia, 80 €/h). Käyttöliittymäsuunnittelu (mock-up): 1600 € (20 tuntia, 80 €/h). Käyttäjätestaus haastattelujen avulla: 1800 € (36 tuntia (12 h/haastattelija, 50€/h). Yhteensä 5 000 euroa.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tiimin asiantuntijoilla on kokemusta verkkopalveluiden suunnittelusta ja teknisten ratkaisujen määrittelystä yhdessä sovelluskehittäjien kanssa. Käyttöliittymäsuunnittelu ja varsinainen tekninen määrittely pitäisi ostaa ulkopuolisilta.

Lärdomar av försöket

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Ei saavuttanut, harmi kyllä. Emme saaneet selvitettyä vertaisvuokraus- ja yhteiskäyttöautojen metahakukoneen toteuttamisen teknisiä edellytyksiä (muuta kuin alustavasti) emmekä toteuttaneet käyttäjätestausta.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Keskeiset opit olivat se, että tällaisen palvelun suunnittelu ja saaminen edes prototyyppivaiheeseen vaatii 1) paljon neuvotteluja palveluntarjoajien (autojen vuokrauspalvelujen ja suunnitteluyritysten) kanssa ja 2) valtavasti aikaa erilaisten teknisten ratkaisujen, hakuominaisuuksien ja ennen kaikkea liiketoimintamallin suunnittelemiseksi. Tiimissä olisi hyvä olla laaja osaaminen niin liiketoiminnan kuin teknologisten ratkaisujen osalta.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Tällä erää jätimme kokeilun kesken. Katsotaan josko se tulevaisuudessa vielä heräisi henkiin.

Vad har hänt under försökets gång?

26.01.2018

Yksityisautot seisovat keskimäärin 96 prosenttia elinkaarestaan käyttämättöminä parkissa. Oman auton omistaminen on etenkin tiiviillä kaupunkialueella turhaa. Silti moni tarvitsee autoa silloin tällöin. Tähän tarpeeseen on tarjolla autojen vertaisvuokraus- ja yhteiskäyttöpalveluja, mutta niihin tutustuminen ja niiden kokeileminen ensimmäistä kertaa voi tuntua työläältä.

Kommentarer
Logga in och kommentera med eget namn
Göm kommentarer